PROJEKTY EU

 Projekty europejskie – finansowane ze środków UE, zarówno o zasięgu międzynarodowym, krajowym jak i regionalnym były z nami niemal od zawsze. Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa angażuje się we współpracę z prywatnymi przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami, jednostkami samorządowymi, szkołami i uczelniami, aby wspólnie tworzyć rozwiązania edukacyjne i biznesowe, których celem jest wsparcie rozwoju gospodarki. Od początku istnienia ZIPH z sukcesem zrealizowaliśmy ponad 20 projektów szkoleniowo - doradczych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w tym zarówno własne jak i realizowane na zlecenie innych podmiotów.

 

Projekty aktualnie realizowane przez Izbę:

 Tytuł projektu: Z bonem po innowacje 

 Tytuł projektu: Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów. 

 Tytuł projektu: Nowe kwalifikacje, nowe perspektywy.