AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY

Nasze projekty, finansowane zarówno ze środków Unii Europejskiej jak i innych źródeł, te o zasięgu międzynarodowym, krajowym jak i regionalnym były z nami niemal od zawsze. Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa angażuje się we współpracę z prywatnymi przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami, jednostkami samorządowymi, szkołami i uczelniami, aby wspólnie tworzyć rozwiązania edukacyjne i biznesowe, których celem jest wsparcie rozwoju gospodarki. Od początku istnienia ZIPH z sukcesem zrealizowaliśmy ponad 50 projektów szkoleniowo - doradczych, w tym zarówno własne jak i realizowane na zlecenie innych podmiotów.

 

Projekty aktualnie realizowane przez Izbę: