Partnerzy

Ponad 10 letnia obecność na rynku pozwoliła nam na wypracowanie przyjaznych relacji z wieloma organizacjami tak w Polsce jak i poza granicami kraju. Współpracując z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi organizacjami zainteresowanymi rozwojem gospodarki, jako lider samorządu gospodarczego w województwie lubuskim i reprezentant interesu ogółu przedsiębiorców,  dążymy do integracji środowiska na rzecz gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwie obywatelskim.

 Partnerzy Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej:

Administracja i samorząd

Lubuski Urząd Wojewódzki      UMZ

 Partnerzy biznesowi

 KSSE    Warta

Organizacje

 Krajowa Izba Gospodarcza  Forum Obywatelskiego Rozwoju    PEV  ŁIG  LIB  

 OPB  ZPPS  FP

Partnerzy naukowi

 Uniwersytet Zielonogórski  PWSZ  PWSZ  LWSH  WSB  WSB

       

Partnerzy zagraniczni

 Unia Izb  IHK_O  IHK_M  IHK_H  CIT  Homel