Lubuskie Centrum Przedsiębiorczości

Projekt „Profesjonalizacja usług ZIPH w Gorzowie Wlkp. poprzez utworzenie Lubuskiego Centrum Przedsiębiorczości” jest modernizacja infrastruktury Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) w celu wprowadzenia nowych usług na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

Projekt ma na celu zwiększenie profesjonalizacji usług Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej dopasowanych do potrzeb przedsiębiorców w celu wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności. Odbiorcami usług prorozwojowych są wszystkie podmioty z sektora MŚP, które będą chciały rozwijać swoją działalność przy wykorzystaniu usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych realizowanych przez ZIPH w różnych grupach tematycznych.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług:

  • Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych

Usługi doradcze obejmujące m.in. takie obszary jak: audyt własności intelektualnej, organizacja i zarządzanie wiedzą i technologią, zarządzanie planem innowacji, przygotowanie planów przedwdrożeniowych, audyt działalność B+R, uzyskanie ochrony praw własności intelektualnej, ocena potencjału technicznego i komercyjnego rozwiązań oraz budowanie ścieżek komercjalizacji.

  • Wykorzystanie procesów wzorniczych

Nasza usługa obejmuje m.in. przeprowadzenie diagnozy przedsiębiorstwa pod kątem możliwości opracowania i wdrożenia nowych produktów wzorniczych. Ponadto możemy zaoferować możliwość przeprowadzenia analizy w postaci strategii dalszych działań niezbędnych do opracowania produktu wzorniczego w tym opracowanie do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych. Nasza usługa pozwoli na podjęcia dalszych kroków w kierunku tworzenia nowych rozwiązań czy też prototypowania nowych rozwiązań i ich testowania.

  • Optymalizacja procesów biznesowych w przedsiębiorstwie

Usługa doradcza w zakresie opracowania koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem na podstawie LEAN Management. Jej celem jest wprowadzenie oszczędności oraz racjonalizacji w wykorzystaniu źródeł oraz wyeliminowanie marnotrawstwa w trakcie procesu produkcji lub w trakcie wykonywania danej usługi.

  • Audyt funkcji marketingowych

Prowadzimy doradztwo marketingowe w zakresie strategii marki, działań promocyjnych i podniesienia sprzedaży w oparciu o metodę design thinking. Pomożemy stworzyć plany działania w obszarze strategii marketingowej, komunikacyjnej i produktowej poprzez wyznaczenie racjonalnych i osadzonych w czasie celów rozwojowych funkcji marketingu oraz tworzymy metody pomiaru efektywności, które pozwolą monitorować skuteczność wprowadzanych zmian.

OBSŁUGA BIZNESU: +48 95 739 03 11