Ruszył konkurs dla lubuskich przedsiębiorców

07 GRUDZIEŃ 2023 09:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Ruszył pierwszy konkurs dla lubuskich przedsiębiorców z nowego programu FEWL 2021-2027 – Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw- projekty modułowe.

Nowością w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego konkursie jest podejście  modułowe. Co ono oznacza? To, że przedsiębiorca będzie mógł w jednym projekcie  finansować rozwój firmy w zakresie opracowania nowych produktów bądź procesów, realizacji inwestycji pozwalającej wprowadzać nowe produkty na rynek, transformacji cyfrowej czy rozwój kompetencji pracowników.

Moduły w projekcie możliwe do realizacji:

  • Moduł B+R
  • Moduł wdrożenie innowacji
  • Moduł cyfryzacja
  • Moduł kompetencje
  • Moduł infrastruktura B+R

Wsparcie udzielane przedsiębiorcy ma postać dotacji bezzwrotnej. Maksymalne dofinansowanie na obszar B+R wynosi 80%; wsparcie na wdrożenie  innowacji (inwestycje) to max 60% a te dotyczące cyfryzacji wynosi max 60%. Działania w ramach modułu kompetencje mogą zostać wsparte w wysokości maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych.                                                                                        

Warto pamiętać, że każdy składany projekt musi posiadać moduł B+R i Wszystkie powiązane z nim moduły dodatkowe muszą być z nim powiązane, realizować wspólny cel. Nie mniej wnioskodawca może nie wybrać żadnego dodatkowego modułu lub modułów.

Realizacja zasadniczej części projektu (obowiązkowego modułu prace B+R): badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych powinna prowadzić do opracowania innowacyjnych rozwiązań, tj. nowych produktów, usług, procesów lub wprowadzeniu ulepszeń do już oferowanych / stosowanych przez przedsiębiorstwo rozwiązań. Celem realizacji prac B+R powinno być wprowadzenie wyników projektu na rynek.

Moduł Wdrożenie Innowacji, w którym sfinansujemy konkretne inwestycje (roboty i materiały budowalne,  zakup środków trwałych itp.) musi stanowić mniejszą część projektu tj. maksymalnie 49% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Dofinansowanie udzielane będzie wyłącznie projektom o charakterze stacjonarnym, tj. projektom o dokładnie określonej lokalizacji na terenie województwa lubuskiego. Infrastruktura nabyta w ramach projektu musi być zlokalizowana w województwie lubuskim. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacją projektu

TERMIN NABORU WNIOSKÓW: 1 grudnia 2023 r. – 31 stycznia 2024 r.

Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie https://rpo.lubuskie.pl/-/ogloszenie,

Potrzebujesz wsparcia, zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem: