Europejski Parlament Przedsiębiorstw

22 LISTOPAD 2023 13:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Głośny i wyraźny przekaz europejskich liderów biznesu dotyczący kluczowych wyzwań stojących przed przedsiębiorcami wybrzmiał podczas posiedzenia Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw w Brukseli zorganizowanym przez Eurochambers.

To Stowarzyszenie Europejskich Izb Przemysłowo-Handlowych z siedzibą w Brukseli jest organizacją integrującą europejski samorząd gospodarczy i lobbującą w instytucjach UE na rzecz interesów przedsiębiorców. Zwłaszcza w kwestiach tworzonych uregulowań prawnych mogących wpływać na kondycję firm. Obecnie Eurochambres zrzesza blisko 1700 europejskich izb gospodarczych, które reprezentują łącznie 20 milionów firm.

Podczas tegorocznej edycji Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw w Brukseli uczestniczyło blisko 700 przedsiębiorców z 43 krajów europejskich reprezentujących duże i małe przedsiębiorstwa z niemal wszystkich sektorów, w tym 51 firm z Polski.
Europejscy przedsiębiorcy wskazywali podczas debaty newralgiczne obszary, które utrudniają im prowadzenie codziennej działalności. To m.in. chroniczny niedoborów siły roboczej, kryzys energetyczny oraz umożliwienie przedsiębiorstwom, w szczególności MŚP, pełnego wykorzystania korzyści wynikających z umów handlowych. - Po czterech latach niewiarygodnie trudnych warunków decydenci muszą umożliwić europejskim przedsiębiorcom przejście od przetrwania do sukcesu” – powiedział prezes Eurochambres, Vladimir Dlouhy.

Wyniki głosowania przedsiębiorców niemal jednogłośnie prezentują skalę i obszar newralgicznych wyzwań:

  •  88% stwierdziło, że trudniej jest pozyskać pracowników o odpowiednich umiejętnościach niż pięć lat temu.
  • 87% uważa, że ambitne cele Europejskiego Zielonego Ładu doprowadzą do zaostrzenia konkurencyjności dla przedsiębiorstw z UE na rynku światowym.
  • 97% uważało, że napięcia geopolityczne negatywnie wpływają na funkcjonowanie ich łańcuchów dostaw.
  • 93% stwierdziło, że jednolity rynek NIE jest wystarczająco zintegrowany, aby ich firma mogła działać i swobodnie konkurować

Warto również nadmienić, iż mimo niesprzyjających warunków geopolitycznych, debata była optymistyczna i pełna pomysłów, co stanowi dowód na to, że przedsiębiorczość w Europie żyje i ma się dobrze, ale zyskałby poprzez większe wsparcie ze strony europejskich decydentów.