Środki na promocję marki

04 PAŹDZIERNIK 2023 10:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs dotyczący promocji marek innowacyjnych. Jego celem jest wzmocnienie potencjału eksportowego firm na rynkach międzynarodowych.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 155 mln zł. Wnioski będą przyjmowane od 16 października do 30 listopada  2023 r. Pomoc finansową uzyskają projekty mające na celu promocję marki produktowej przedsiębiorcy i Marki Polskiej Gospodarki, w szczególności poprzez udział jako wystawca w wydarzeniach targowych wskazanych na liście wydarzeń targowych, na których będą realizowane stoiska narodowe dla sektora, w który wpisuje się projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 155 mln zł. Wsparcie wynosi do 50% wartości projektu, przy czym minimalna i maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych nie są określone.

Koszty, które pokrywa dofinansowanie

Wydatki, które pokrywa Program "Promocja marki innowacyjnych MŚP" to głównie koszta związane z wyjazdami na międzynarodowe targi branżowe, dzięki którym polskie MŚP mogą promować swoje produkty na rynkach zagranicznych oraz wyjazdowe misje gospodarcze prowadzone na wybranych rynkach. Wydatki objęte dofinansowaniem to m.in.:

  • opłaty za projekt i wykonanie materiałów promocyjnych (np. katalogi, ulotki, gadżety)
  • opłaty rejestracyjne na targi branżowe
  • opłaty związane z transportem i zakwaterowaniem pracowników na czas wydarzenia
  • najem powierzchni wystawienniczej
  • najem stoiska

Kto może otrzymać dofinansowanie?

mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające na terenie całej Polski

Szczegółowe informacje: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/promocja-marki-innowacyjnych-msp