Izbowy program dla organizacji pozarządowych

20 WRZESIEŃ 2023 10:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Izba chce pomoc organizacjom pozarządowym w ekonomizacji i dostosowaniu do wymagań współczesnej gospodarki. W październiku uruchamia nowy program skierowany do podmiotów ekonomii społecznej.

13 września w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa zorganizowała pierwsze spotkanie informacyjne w tej sprawie z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Celem rozpoczynającego się w październiku projektu jest wzmocnienie pozycji rynkowej i poprawa ekonomizacji podmiotów ekonomii społecznej w województwach: lubuskim i zachodniopomorskim.

W jaki sposób Izba chce realizować tą pomoc? Jak mówi dyrektor ZIPH Kamila Szwajkowska na początku to przede wszystkim wsparcie szkoleniowe i doradcze. Obejmować ono będzie takie dziedziny jak: zarządzanie organizacją, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, prawo pracy czy księgowość i rachunkowość. Uczestnicy będą również mogli skorzystać ze wsparcia w zakresie marketingu i komunikacji w mediach społecznościowych. Drugim etapem będzie doradztwo prowadzone przez ekspertów, którzy opiekować się będą poszczególnymi podmiotami i nadzorować proces wprowadzanych zmian. Ostatnim etapem wsparcia będzie sieciowanie z przedsiębiorcami. Izba chce w ten sposób zainicjować partnerstwa branżowe, które na trwałe mogłyby ze sobą współpracować. 

- Każda forma podejmowania aktywności gospodarczej zasługuje na uznanie. Nasz program to przede wszystkim nowe możliwości wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej, które często borykają się z różnego rodzaju niedostatkami. I nie zawsze chodzi tylko o pieniądze. Poprzez nasz projekt chcemy wspomóc je organizacyjnie, tak, aby mogły sprostać wyzwaniom stawianym przez rynek. Znam wiele chwalebnych przykładów współpracy tego typu podmiotów, które trwają wiele lat i przynosi obopólną korzyść. – mówi Kamila Szwajkowska, dyrektor ZIPH.