Powstał biznesowy ośrodek doradztwa dla imigrantów z Białorusi

14 WRZESIEŃ 2023 16:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

W Zachodniej Izbie Przemysłowo-Handlowej powstał biznesowy ośrodek doradztwa dla imigrantów z Białorusi.

To między innymi skutek czerwcowej wizyty w Gorzowie wicepremiera w Zjednoczonym Gabinecie Przejściowym Białorusi. Wówczas  Paweł Łatuszka tłumaczył z jakimi problemami borykają się przedsiębiorcy na Białorusi, w efekcie czego białoruski kapitał ucieka z kraju i szuka możliwości inwestowania w nowych miejscach w tym w Polsce.

- Z Białorusi wyjeżdżają dziś specjaliści. To lekarze, inżynierowie, budowlańcy czy informatycy. Doświadczenia polskich środowisk gospodarczych działających w warunkach wolnego rynku to szansa na tworzenie wspólnych projektów przez polskich i białoruskich przedsiębiorców, które w przyszłości mogą przynosić korzyści obu stronom. – mówi Paweł Łatuszka, wicepremier w Zjednoczonym Gabinecie Przejściowym Białorusi.

Biznesowy ośrodek doradztwa dla imigrantów z Białorusi od dziś mieści się w Lubuskim Centrum Przedsiębiorczości przy ulicy Kosynierów Gdyńskich w Gorzowie. W perspektywie planowane jest również utworzenie drugiego takiego punktu w Zielonej Górze.

- Na Białorusi jest wielu bardzo dobrze wykształconych ludzi, którzy prowadzą lub chcieliby prowadzić firmy, ale, niestety, reżim coraz mocniej „dokręca śrubę” i nieraz wiąże się to z zamykaniem przedsiębiorstw. Białorusini decydują się więc na emigrację. Poprzez utworzenie naszego punktu  chcemy im dać wyraźny znak, że w województwie lubuskim czekamy na przedsiębiorców z Białorusi. To również szansa dla nas, jako regionu, który słabnie demograficznie. Chcemy aby powstawało tu więcej firm i pojawiało się więcej pracowników, którzy mogą znaleźć zatrudnienie w lubuskich przedsiębiorstwach – mówi Jerzy Korolewicz, prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Ośrodek doradztwa dla imigrantów z Białorusi zapewniał będzie przede wszystkim pomoc prawną. W najbliższych dniach uruchomiona zostanie specjalna infolinia, a w perspektywie najbliższych miesięcy planowane jest również wdrożenie projektów, których celem będzie edukacja prawno-ekonomiczna.