Powstał izbowy Klaster GO GREEN

24 LIPIEC 2023 14:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

24 lipca w Lubuskim Centrum Przedsiębiorczości w Gorzowie Wielkopolskim miało miejsce spotkanie inaugurujące działalność izbowego Klastra GO GREEN.

Jego inicjatorem jest Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa, która chce w ten sposób wspomóc lubuskie firmy w pokonywaniu wyzwań związanych z nowymi wymaganiami i regulacjami Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Celem Klastra jest stworzenie sieci współpracy w obszarze zielonych technologii umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorstw, jednostek naukowo-badawczych, oraz różnego rodzaju instytucji i podmiotów działających w tym obszarze.

- Rozwój innowacji i technologii związanych z zieloną gospodarką może być z jednej strony ogromnym wyzwaniem, a z drugiej silnym impulsem rozwoju gospodarczego dla całego województwa w nadchodzących latach. Celem Klastra jest stworzenie otwartego forum współpracy, do udziału, w którym zapraszamy wszystkie podmioty chętne do działania na rzecz m.in. rozwoju odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej czy gospodarki niskoemisyjnej. Chcemy, aby klaster był miejscem wymiany informacji, budowy wspólnych powiązań gospodarczych oraz usług i technologii. – mówi Jerzy Korolewicz, prezes ZIPH.

W spotkaniu inaugurującym wzięli udział przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytucji publicznych odpowiedzialnych za obszary związane z m.in. z energetyką i ochroną środowiska, takich jak: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Lasy Państwowe, Wody Polskie oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Zgromadzeni podczas spotkania przedsiębiorcy podkreślali, że klaster może być istotnym elementem stanowiącym platformę dialogu pomiędzy biznesem a władzą publiczną. A problemów do rozwiązania na dziś jest sporo. Zwłaszcza w kontekście uproszczenia zawiłych procedur czy długich terminów oczekiwania na pozwolenia.

Podczas spotkania nakreślono również pierwsze zadania, które będą realizowane w ramach klastra. - We wrześniu uruchomiona zostanie grupa zakupowa energii elektrycznej. W dłuższej perspektywie będziemy chcieli doprowadzić do powstawania łańcuchów dostaw pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami. Postawimy również na edukację, albowiem firmy odczuwają dziś brak specjalistów w zakresie energetyki czy ochrony środowiska. Jednym słowem chcemy przygotować jak najlepiej lubuski biznes na wyzwania, które stoją przed nami w obliczu wymogów stawianych przedsiębiorcom w związku z polityką klimatyczną UE – mówi Kamila Szwajkowska, dyrektor ZIPH.

Firmy zainteresowane współpracą w ramach klastra mogą kontaktować się z biurem ZIPH pod numerem telefonu: +48 795 7390-311.