Webinar: Zmiany w prawie pracy 2022/2023

29 LISTOPAD 2022 10:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Wspólnie z Okręgowym Inspektoratem Pracy zapraszamy na szkolenie on-line nt.: „Zmiany w prawie pracy w 2022 r. oraz propozycje zmian w 2023 r.”

Data: 15 grudnia 2022 r.
Godzina: 10:00 – 11:00
Forma: online
Rejestracja: prosimy o potwierdzenie udziału na adres: info@ziph.pl 

Zakres tematyczny:
1. Zmiany w prawie pracy 2022 roku:
• Nowa ustawa o obronie Ojczyzny;
• Podróże służbowe;
• Pomoc obywatelom Ukrainy;
• Prawo pracy w okresie COVID 19 (badania lekarskie szkolenia bhp);
• Ograniczenie handlu w niedzielę i święta;
2. Propozycje zmian w prawie pracy 2023 roku:
• Prawo do informacji o warunkach zatrudnienia;
• Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów;
• Przejrzyste i przewidywane warunki pracy w UE;
• Zmiany Kodeksu pracy;
• Umowy na czas określony;
• Zwolnienia z pracy;
• Dodatkowe przerwy w pracy;
• Nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika;
• Zmiany przepisów o czasie pracy;
• Zmiany przepisów w zakresie możliwości sprawdzania trzeźwości pracowników;
• Zmiany przepisów w zakresie pracy zdalnej;
• Zmiany przepisów w zakresie wypadków przy pracy;

Osoba prowadząca:
Oskar Ćwiertniak, st. specjalista, ekspert w zakresie prawa pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Zielonej Górze - Oddziale w Gorzowie Wlkp.

Metoda szkolenia: wykład. Zajęcia z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, konsultacji w zakresie prawa pracy.