Spotkanie informacyjne: Program Horyzont Europa

14 LISTOPAD 2022 08:30

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Zapraszamy do udziału w spotkaniu dotyczącym oferty Programu Horyzont Europa dla biznesu, które odbędzie się 23 listopada 2022 r., w godz. 11.30 – 13.30 w siedzibie ZIPH w Gorzowie.

W ramach spotkania będziecie mogli zapoznać się z możliwościami finansowania z Programu Ramowego Unii Europejskiej – Horyzont Europa, w szczególności z zasadami uczestnictwa, dostępnymi poziomami dofinansowania, rodzajami projektów, a także korzyściami wynikającymi z uczestnictwa w Partnerstwach Europejskich.

Spotkanie będzie prowadzone przez dwóch zewnętrznych ekspertów: Michała Wujewskiego z Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia oraz Agnieszkę Możejko z Branżowego Punktu Kontaktowego Transformacja Cyfrowa.

Eksperci będą również do Waszej dyspozycji w ramach konsultacji indywidualnych.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 18 listopada na adres: m.mlynarczyk@ziph.pl

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa jest największym w historii Unii Europejskiej międzynarodowym programem w zakresie badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2021–2027) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 95,5 mld euro. W ramach konkursów mogą być składane projekty o wartości od 1 do 20 mln euro na wsparcie przełomowych badań, wykorzystujących nowoczesną infrastrukturę, a także umożliwiające testowanie kosztochłonnych technologii w różnych obszarach.