Szkolisz pracowników? Uzyskaj w Izbie nawet 80% dofinansowania do szkoleń, studiów i usług doradczych! Więcej na: bony.ziph.pl

Spotkanie: Jesień 2022 na rynku pracy

31 PAŹDZIERNIK 2022 09:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

20 października w naszej siedzibie miało miejsce organizowane wspólnie z IDEA HR Group spotkanie dla pracodawców pod nazwą „Jesień 2022 na rynku pracy”.

Tematem wydarzenia były m.in. nowe trendy w rekrutacji oraz to, jak będzie wyglądał rynek pracy jutra. Wspólnie z szefami działów HR lubuskich firm szukaliśmy odpowiedzi na pytanie: jak przygotować się na wyzwania płynące z rynku pracy oraz dokąd zmierzają kandydaci - silni w obliczu deficytu kadr na rynku.

 

- Jak wojna w Ukrainie wpłynęła na lubuski rynek pracy?

- Spośród tysięcy osób, które przyjechały do województwa lubuskiego po 24 lutego 2022 roku,  ok 9,7 tysiąca podjęło pracę w naszym regionie. Na przeszkodzie do zatrudnienia pojawiło się kilka barier. Podstawowa to brak kompetencji językowych na wystarczającym poziomie, jak również konieczność zapewnienia odpowiedniej opieki nad dziećmi, znalezienie locum oraz placówki edukacyjnej. Obywatele Ukrainy podjęli pracę w znacznej większości w sektorze przetwórstwa przemysłowego, transporcie, logistyce, hotelarstwie i gastronomii, rolnictwie i budownictwie.

Lubuski rynek pracy nie był przygotowany na tak wielką nadpodaż pracowników, głównie kobiet,  gdy do pracy potrzeba było głownie mężczyzn. Zagospodarowanie tych zasobów to był proces, ale liczba ofert pracy rosła systematycznie, a sezon letni wygenerował nowe wolne wakaty.

Nie ulega wątpliwości, że przedsiębiorstwom w regionie udało się pozyskać bardzo zmotywowanych pracowników do pracy. Podjęcie zatrudnienia przez obywateli Ukrainy oznaczało dla nich godne życie, możliwość zapewnienia bezpieczeństwa swoim rodzinom i niezależność. Dlatego z wielką determinacją uczyli się języka polskiego i bardzo aktywnie poszukiwali pracy u lubuskich pracodawców.

Pomimo nadwyżek kandydatów do pracy stopa bezrobocia w naszym województwie utrzymała się na niskim poziomie. To wynik ujemnego trendu demograficznego, który powoduje, że każdego roku z polskiego rynku pracy „znika”  ok. 100 tys-150 tysięcy osób.

- Jakie nowe trendy możemy zaobserwować w procesie rekrutacji pracowników?

- Na rynku pracy zauważamy obecnie kilka trendów, mających wpływ na rekrutacje pracowników. Są to procesy automatyzacji, poprzez pojawienie się m.in. platform do rekrutacji oraz prowadzenie procesów za pomocą nowoczesnych technologii (rekrutacja on-line). Rynek silnego pracownika powoduje dużą presję na wzrost wynagrodzeń, pojawia się kompresja płac, gdzie nowo zatrudniony pracownik otrzymuje wynagrodzenie wyższe niż osoby zatrudnione w organizacji. Rosną oczekiwania pracowników w zakresie elastyczności, pracy zdalnej oraz nowoczesnych benefitów pozapłacowych. Pracodawcy  ze swej strony sygnalizują brak odpowiednich kompetencji na rynku, który wynika z nieadekwatności kształcenia zawodowego i uniwersyteckiego. Coraz częściej oprócz kompetencji eksperckich rynek pracy poszukuje gruntownych umiejętności cyfrowych, społecznych i poznawczych.

Rynek pracownika powoduje również trend stopniowego odchodzenia od pracy tymczasowej, albowiem pracownicy decydując się na podjęcie zatrudnienia, w pierwszej kolejności wybierają zatrudnienie stałe, bezpośrednio u pracodawców, a duża ilość ogłoszeń o pracę gwarantuje im szeroki dostęp do takich ofert.

Aby sprostać oczekiwaniom kandydatów i zachęcić ich do zainteresowania ofertą pracy, przedsiębiorcy podejmują  wiele działań mających na  celu zbudowanie solidnej marki pracodawcy. Wzrasta świadomość tzw candidate experience, czyli wszystkich doświadczeń związanych z firmą jako pracodawcą, które powstają w świadomości potencjalnego pracownika. Nie chodzi tu tylko o ocenę samej rozmowy kwalifikacyjnej, ale także o wrażenia kandydata związane z ogłoszeniem o pracy, z pierwszym mailem od rekrutera czy procesem onbordingu w firmie. Zauważamy dużą elastyczność pracodawców  w podejściu do procesów rekrutacji, a mianowicie szybszą decyzyjność co do wyboru kandydata, eliminowanie dodatkowych etapów rekrutacji, rozszerzenie spektrum poszukiwań o osoby z mniejszym doświadczeniem i kompetencjami.

Całą rozmowę z Panią Dorotą, w które poruszamy m.in. kwestie związane z tym, jak będzie wyglądał lubuski rynek pracy w 2023 oraz jak zbudować firmę, która nie traci pracowników będziecie mogli przeczytać w najnowszym wydaniu „Głosu Przedsiębiorcy”.