Szkolisz pracowników? Uzyskaj w Izbie nawet 80% dofinansowania do szkoleń, studiów i usług doradczych! Więcej na: bony.ziph.pl

Pożyczka Antyinflacyjna z Gwarancją EFG

12 STYCZEŃ 2022 16:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Od 4 stycznia małe i średnie firmy, które ucierpiały z powodu wzrostu cen, mogą dostać finansowanie na preferencyjnych warunkach w formie Pożyczki Antyinflacyjnej.

Pożyczka oferowana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. przeznaczona jest na łagodzenie negatywnych skutków inflacyjnych udzielana w formule obrotowej przeznaczonej na finansowanie działalności bieżącej (finansowanie zwiększonych kosztów surowców i materiałów, kosztów produkcji, transportu) oraz w formule inwestycyjnej przeznaczonej na finansowanie dokończenia realizowanych inwestycji (finansowanie zwiększonych kosztów inwestycji). Dzięki gwarancji EFG produkt ten może wydatnie pomoc wielu firmom w odbudowie popandemicznej gospodarki.

Pożyczka Antyinflacyjna to dwa warianty dostosowane do odmiennych potrzeb przedsiębiorców.
Po pierwsze, pożyczka inwestycyjna z przeznaczeniem na sfinalizowanie realizowanej inwestycji (pokrycie deficytu przekroczenia budżetu inwestycji z powodu np. skokowego wzrostu cen materiałów budowlanych).
Po drugie, pożyczka obrotowa z przeznaczeniem na bieżącą działalność przedsiębiorcy niwelującą wpływ wzrostu inflacji.

Zaletą Pożyczki Antyinflacyjnej jest przede wszystkim:
• 0 % prowizji za udzielenie finansowania -dla wniosków złożonych w okresie do 31.03.2022 r. (po tym okresie Prowizja 0,2% od kwoty udzielonej pożyczki, potrącona z I transzy)
• okres finansowania dla pożyczki obrotowej to 48 m-cy dla pożyczek obrotowych oraz do 120 miesięcy dla pożyczek inwestycyjnych.
• możliwość karencji w spłacie kapitału

Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z tego produktu, będą mogli liczyć na wiele korzyści, w tym na złagodzenie wymogu materialnego pokrycia pożyczki zabezpieczeniami, czy na możliwość karencji w spłacie kapitału.
Warto też podkreślić, że w przypadku Pożyczki Antyinflacyjnej to ARP S.A. poniesie opłatę na udzielenie gwarancji.

Dokładna kwota pożyczki będzie ustalana indywidualnie dla każdego z wnioskujących i będzie mieścić się w przedziale od 800 tys. zł do 10 mln zł. Kwota będzie wypłacana w transzach lub jednorazowo. Spłata odbywać się będzie w równych ratach kapitałowych.

Wniosek o pożyczkę może składać przedsiębiorca, który prowadzi działalność na terenie Polski powyżej 30 miesiące (zamknięty rok obrachunkowy 2019); prowadzi pełną księgowość i posiada roczne przychody na poziomie co najmniej 4 mln zł, a także zakończył 2021 rok z pozytywnymi wynikami netto i EBITDA.

Wnioski mogą składać spółki prawa handlowego lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, o ile nie prowadzą działań restrukturyzacyjnych lub nie znajdują się w sytuacji ogłaszania upadłości. Wnioskujący muszą także spełniać kryteria objęcia gwarancją portfelową Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego.

Wnioski można składać on-line na stronie: https://www.arp-tarcza.pl/