Środki na innowacje - rusza nabór wniosków

07 STYCZEŃ 2022 10:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

10 stycznia rusza nabór wniosków w ramach projektu „Z bonem po innowacje 3.0!” Celem działania jest wsparcie finansowe na realizację prac badawczo – rozwojowych.

Główny cel projektu, podobnie jak to miało miejsce w poprzednich edycjach, to wzmocnienie współpracy pomiędzy lubuskimi przedsiębiorstwami, a sferą B+R i profesjonalnymi instytucjami doradczymi. Środki, którymi dysponuje Izba to 2 miliony złotych. Mają one służyć stworzeniu warunków do transferu badań, nowoczesnych technologii i wiedzy do przedsiębiorstw.

- W poniedziałek 10 stycznia uruchomimy nabór wniosków dla firm. Zainteresowani przedstawią w nich swoje potrzeby i pomysły, jakie planują zrealizować w ramach projektu. Oczywiście wszystko to musi opierać się o rzetelną wycenę zdefiniowanych potrzeb, niezbędnego sprzętu oraz wymaganych technologii. Po zakończeniu naboru zbierze się Komisja Grantowa, która wybierze najlepsze pomysły i rekomenduje je do dofinansowania. – mówi Anna Wesołowska, koordynator projektu w ZIPH.

Firmy wybrane do projektu, otrzymają tzw. bon na innowacje, który zostanie udzielony na pokrycie do 85% wydatków kwalifikowalnych usługi. Przedsiębiorcy mogą się starać o dwa rodzaje bonów. Pierwsze – opiewające na kwotę do 100 tysięcy złotych obejmą działania takie jak: przeprowadzenie lub wdrożenie nabytych prac B+R (projekty badawcze tzw. małej skali), opracowanie lub wdrożenie nowego produktu/usługi/technologii (w katalogu tym zawierają się m.in. specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii). Drugi typ bonów obejmie procesy doradcze, takie jak: zarządzanie, optymalizacja procesów, kwestie związane z ochroną patentową, czy tworzenie strategii wejścia na rynki zagraniczne. W tym przypadku wartość dofinansowania bonu nie będzie mogła przekroczyć 20 tysięcy złotych.

W ramach projektu przewidziano 2-etapową weryfikację złożonych wniosków. W pierwszej kolejności Operator bonów – czyli ZIPH – będzie analizować spełnienie przez Wnioskodawcę kryteriów formalnych. Na drugim etapie ocenie będą podlegały kryteria merytoryczne. Przedsiębiorca będzie także zobligowany do przeprowadzenia analizy rynku w celu wyboru jednostki, której zleci realizację prac objętych bonem. W celu dokonania rozeznania rynku, nawiązania kontaktu z jednostką badawczo-rozwojową oraz w celu nadzoru nad prawidłowym przebiegiem realizacji prac objętych bonem, przedsiębiorca będzie mógł skorzystać, w ramach projektu, ze wsparcia tzw. Brokera Innowacji.

Osoba do kontaktu - Anna Wesołowska T: +48 576 850 300.

Dokumentacja konkursowa oraz regulamin dostępne tutaj.

Wnioski w ramach naboru będą przyjmowane w wersji papierowej w siedzibie ZIPH (ul. Kazimierza Wielkiego 1, 66-400 Gorzów Wlkp.) od dnia 10.01.2022 r. od godz. 7.30 do wyczerpania alokacji (nie dłużej niż do 09.02.2022 r. do godz. 15.30.)