Szkolisz pracowników? Uzyskaj w Izbie nawet 80% dofinansowania do szkoleń, studiów i usług doradczych! Więcej na: bony.ziph.pl

Startuje konkurs Teraz Polska

14 GRUDZIEŃ 2021 09:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego zainaugurowała 32. edycję Konkursu „Teraz Polska”. Przyjmowanie wniosków konkursowych potrwa do 31 stycznia 2022 r.

Tegoroczna edycja zostanie przeprowadzona w trzech kategoriach: dla produktów, usług oraz przedsięwzięć innowacyjnych.

Głównym kryterium stosowanym przez ekspertów przy ocenie zgłoszeń jest jakość produktu (usługi). Dzięki temu szansę na wygraną w Konkursie „Teraz Polska” mają reprezentanci wszystkich firm, niezależnie od wielkości i skali działania.

Laureaci Konkursu otrzymają prawo do umieszczania na produktach i usługach Godła „Teraz Polska”. Będą mogli również wykorzystywać znak w kampaniach reklamowych oraz działaniach promocyjnych firmy a także brać udział w akcjach promocyjnych organizowanych przez Fundację.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Centrum Badań i Analiz Rynku, ponad 70% respondentów uważa, że produkty i usługi oznaczone symbolem „Teraz Polska” charakteryzują się wysoką i stabilną jakością, są nowoczesne oraz mają atut krajowego pochodzenia. Według Laureatów znak „Teraz Polska” to przede wszystkim narzędzie wspomagające budowanie marki przedsiębiorstwa, a także instrument zwiększający zaufanie do firmy.

Uroczyste zakończenie Konkursu „Teraz Polska” odbędzie się w czerwcu 2022 roku. Podczas Gali w Warszawie przedstawiciele nagrodzonych firm odbiorą statuetki i wyróżnienia.

Aby zgłosić się do Konkursu należy przesłać do dnia 31 stycznia 2022 roku do Fundacji wypełnioną ankietę rejestracyjną (dostępna na stronie www.terazpolskafirma.pl). Następnie każda z firm otrzyma ankietę weryfikacyjną. Informacje w niej zawarte będą stanowiły podstawę do dokonania oceny przez Komisję Ekspertów. Przyjęcie wniosku weryfikacyjnego związane jest z dokonaniem przez firmę opłaty. Jej wysokość jest uzależniona: dla firm produkcyjnych – od ilości osób zatrudnionych, dla firm usługowych – od przychodu netto firmy w roku 2020.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu „Teraz Polska” oraz regulamin znajdują się na stronie www.terazpolskafirma.pl

UWAGA
Firmy, które powołają się na członkostwo w Zachodniej Izbie Przemysłowo-Handlowej organizator umożliwi udział w Konkursie na preferencyjnych warunkach, polegających na udzieleniu rabatu 500 zł od opłaty weryfikacyjnej.