Zapraszamy do udziału w XII Gali konkursu Lubuski Lider Biznesu, która odbędzie się 27 września o godzinie 17.00 w Sulechowie. Rejestracja: www.wydarzenia.ziph.pl

Walne Zgromadzenie Członków ZIPH

14 WRZESIEŃ 2021 09:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Zapraszamy przedsiębiorców zrzeszonych w naszej Izbie do udziału w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków ZIPH, które będzie miało miejsce 22 września.

Data: 22 września 2021 r.
Godzina: 13.00
Miejsce: Aula im. prof. Stanisława Kirkora (budynek nr 5) Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie przy ul. Chopina 52.

Program:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego obrad oraz Protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady z działalności ZIPH w 2019 r. oraz 2020 r.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego ZIPH za 2019 r. oraz 2020 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej ZIPH za 2019 r. oraz 2020 r.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego za 2019 r. oraz 2020 r.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwał.
11. Wystąpienia zaproszonych gości.
12. Wybory do Organów Izby (Prezesa, Zarządu Izby, Rady Izby, Komisji Rewizyjnej).
13. Ogłoszenie wyników wyborów.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.
16. Rozmowy biznesowe i poczęstunek.

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, Rada Izby wyznacza drugi termin
nie wcześniej jednak, niż 15 minut po pierwszym terminie.

Materiały sprawozdawcze Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej
do pobrania w wersji elektronicznej znajdziecie (TUTAJ)

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie Państwa udziału do dnia 17 września 2021 r. poprzez zgłoszenie mailowe na adres: sekretariat@ziph.pl lub przesłanie do sekretariatu ZIPH pełnomocnictwa.