Zapraszamy do udziału w XII Gali konkursu Lubuski Lider Biznesu, która odbędzie się 27 września o godzinie 17.00 w Sulechowie. Rejestracja: www.wydarzenia.ziph.pl

Gospodarcza Nagroda Marszałka Województwa

03 WRZESIEŃ 2021 09:30

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego zapraszamy do udziału w konkursie pn. Gospodarcza Nagroda Marszałka Województwa Lubuskiego 2021.

Gospodarcza Nagroda Marszałka Województwa Lubuskiego 2021 ma charakter honorowy i ma na celu promowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Lubuskiego w czterech kategoriach: mikro, małe, średnie i duże. W konkursie przewidziano również wyróżnienia w kategoriach: jednostka samorządu terytorialnego, podmiot ochrony zdrowia oraz spółka komunalna.

Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu trwa od 30.08. do 23.09.2021 roku. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród dla najlepszych podmiotów nastąpi podczas uroczystej gali konkursu w dniu 7.10.2021 roku.

W Konkursie przewidziane są nagrody w formie okolicznościowych statuetek oraz voucherów,
w tym:

  • trzech najlepszych Laureatów w każdej z czterech kategorii przedsiębiorców Konkursu otrzymuje okolicznościową statuetkę,
  • czterech laureatów-zwycięzców w każdej z 4 kategorii przedsiębiorców otrzymują dodatkowo vouchery o wartości 5000 złotych każdy, na zrealizowanie kampanii promocyjno-wizerunkowej swojej firmy lub kampanii reklamowej innowacyjnego produktu i / lub usługi. Fundatorem Voucherów jest Bank Gospodarstwa Krajowego, BGK Region Lubuski.
  • pierwsze miejsca w kategorii JST, podmioty ochrony zdrowia oraz spółki komunalne jako Wyróżnieni otrzymają okolicznościową statuetkę.

Podmioty, które wyrażą chęć udziału w Konkursie proszone są o przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszenia w wersji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat.dip@lubuskie.pl lub w formie papierowej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs Gospodarcza Nagroda Marszałka Województwa Lubuskiego 2021” na adres Sekretariatu Konkursu, który mieści się w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, przy ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, nr C1.7, 65-043 Zielona Góra, tel. (68) 45 65 531 oraz (68) 45 65 198, e-mail - jak powyżej.

Dokumenty dot. konkursu:

Regulamin
Ankieta konkursowa
Klauzula RODO