Zapraszamy do udziału w konkursie LUBUSKI LIDER BIZNESU. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 30 lipca 2021 r. Więcej informacji na stronie: www.lubuskilider.ziph.pl

Z bonem po innowacje 3.0: wyniki konkursu

30 CZERWIEC 2021 16:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Zakończyliśmy ocenę merytoryczną wniosków o bony na innowacje w ramach ogłoszonego przez Izbę w dniu 8 lutego 2021 r. konkursu dla lubuskich przedsiębiorców.

Celem projektu jest udzielenie wsparcia finansowego w postaci bonów na innowacje lubuskim przedsiębiorstwom z sektora MŚP na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych i doradczych. W ramach konkursu firmy mogły aplikować o dwa rodzaje bonów, które obejmują pokrycie do 85% wydatków kwalifikowalnych planowanego przedsięwzięcia. Przedsiębiorcy mogą się starać o dwa rodzaje bonów. Pierwszy – opiewający na kwotę do 100 tysięcy złotych obejmujące działania takie jak: przeprowadzenie lub wdrożenie nabytych prac B+R oraz opracowanie lub wdrożenie nowego produktu, usługi bądź technologii. Drugi obejmował procesy doradcze, takie jak: zarządzanie, optymalizacja procesów, kwestie związane z ochroną patentową, czy tworzenie strategii wejścia na rynki zagraniczne. W tym przypadku wartość bonu nie mogła przekroczyć 20 tysięcy złotych.

Listę firm, które zostały rekomendowane do dofinansowania znajdziecie ( tutaj )