Zapraszamy do udziału w konkursie LUBUSKI LIDER BIZNESU. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 30 lipca 2021 r. Więcej informacji na stronie: www.lubuskilider.ziph.pl

Granty na innowacje

26 MARZEC 2021 09:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

12 dni. Tyle potrwał pierwszy nabór wniosków w ramach Izbowego projektu „Z bonem po innowacje 3.0!”. W ramach konkursu można było aplikować o środki na projekty badawczo-rozwojowe i specjalistyczne usługi doradcze.

Najaktywniejsze podczas naboru były firmy z obu lubuskich stolic. W sumie wnioski do ZIPH złożyło 44 przedsiębiorców na łączną kwotę ponad 4 milionów złotych. Teraz ich oceną zajmie się powołana przez Izbę Komisja Grantowa, która oceni złożone aplikacje i wybierze te, które otrzymają dofinansowanie. - Cieszy nas duża aktywność lubuskich firm. Choć konkurs nie jest łatwy, gdyż mówimy o grantach na badania i wdrażanie innowacji, zainteresowanie było ogromne. Warto również podkreślić wysoką wartość merytoryczną złożonych wniosków, co dobrze zwiastuje dla naszej regionalnej gospodarki – mówi Anna Wesołowska, koordynator projektu w Zachodniej Izbie Przemysłowo-Handlowej.

Celem rozpoczętego w lutym br. przez Izbę projektu jest udzielenie wsparcia finansowego w postaci bonów na innowacje lubuskim przedsiębiorstwom z sektora MŚP na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych i doradczych. W ramach konkursu firmy mogły aplikować o dwa rodzaje bonu, który obejmuje pokrycie do 85% wydatków kwalifikowalnych planowanego przedsięwzięcia. Przedsiębiorcy mogą się starać o dwa rodzaje bonów. Pierwszy – opiewające na kwotę do 100 tysięcy złotych obejmują działania takie jak: przeprowadzenie lub wdrożenie nabytych prac B+R oraz opracowanie lub wdrożenie nowego produktu, usługi bądź technologii. Drugi obejmuje procesy doradcze, takie jak: zarządzanie, optymalizacja procesów, kwestie związane z ochroną patentową, czy tworzenie strategii wejścia na rynki zagraniczne. W tym przypadku wartość bonu nie może przekroczyć 20 tysięcy złotych.

Choć pierwszy nabór został zamknięty, nie oznacza to, że projekt jest zakończony. – Na początku przyszłego roku rozpoczniemy drugi nabór wniosków, tak, aby przedsiębiorcy, którzy nie zdążyli w pierwszym terminie mogli złożyć swoje aplikacje w drugim. Mimo, iż czasu jest sporo, warto się do tego rzetelnie przygotować, np. sporządzić analizę rynku czy wyszukać jednostkę naukową, której zleci realizację prac objętych bonem – mówi Anna Wesołowska.

Przedsiębiorców zainteresowanych projektem Izba zaprasza do kontaktu telefonicznego pod numerem: +48 576 850 300.