Zachęcamy do ubiegania się o środki na podnoszenie kwalifikacji w ramach projektu: Lubuskie Bony Szkoleniowe. Więcej informacji: www.bony.ziph.pl

Webinar: Firma w trudnych czasach - rozwiązania chroniące majątek

16 LUTY 2021 14:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Wspólnie z Kancelarią Prawną „Vertex Securing” i „ACCESS” Szkolenia,  zapraszamy na bezpłatne szkolenie online „Twoja Firma w trudnych czasach– zastosowanie rozwiązań prawnych chroniących Twój majątek.”

Data: 23 lutego 2021 r.
Godzina: 18:00 – 20:00

Program szkolenia:
1. Jednoosobowa działalność gospodarcza i spółka cywilna – działania prewencyjne zabezpieczające majątek prywatny – czas trwania: 25minut.
2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – ochrona zarządu przed odpowiedzialnością osobistą i zabezpieczenie majątku - czas trwania: 25 minut.
3. Spółki Jawne i Komandytowe – ochrona przed odpowiedzialnością osobistą wspólników– czas trwania 25 minut.
4. Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne jako ochrona przed odpowiedzialnością osobistą (UWAGA – dotyczy każdej formy prowadzenia działalności) – czas trwania 25 minut.

Rejestracja:
Prosimy Państwa o przesłanie wiadomości e-mail na adres: robert@vertex.org.pl wraz z informacjami:
1. Imię i nazwisko uczestnika
2. Numer telefonu (opcjonalnie)
3. Numer NIP przedsiębiorstwa z którym uczestnik jest związany
4. Pełniona przez uczestnika funkcja w przedsiębiorstwie (właściciel, udziałowiec, wspólnik itp.).

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji ClickMeeting. Zaproszenie z linkiem logującym na szkolenie zostanie Państwu przesłane dzień przed szkoleniem.