Szkolisz pracowników? Uzyskaj w Izbie nawet 80% dofinansowania do szkoleń, studiów i usług doradczych! Więcej na: bony.ziph.pl

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Krośnieńskim

01 LIPIEC 2016 08:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Projekt współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna Edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego; Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Zakres projektu obejmuje staże dla uczniów w przedsiębiorstwach, współpracę z przedsiębiorcami i uczelniami wyższymi, doposażenia szkół w wyposażenie niezbędne w  kształceniu zawodowym oraz przeprowadzaniu egzaminów zawodowych,  dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Okres realizacji: 01.07.2016-30.06.2022