Zapraszamy do udziału w konkursie LUBUSKI LIDER BIZNESU. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 30 lipca 2021 r. Więcej informacji na stronie: www.lubuskilider.ziph.pl

Bony wsparcia: aktualizacja listy rankingowej

04 LUTY 2021 15:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Zakończyliśmy proces rozpatrywania odwołań w ramach projektu „Lubuskie Bony Wparcia Przedsiębiorców”. W związku z tym publikujemy zaktualizowaną listę rankingową.

Alokacja środków na odwołania wyniosła 1 345 736,14 zł. Ocena w ramach procedury odwoławczej jest oceną ostateczną złożonego wniosku. Do każdego Wnioskodawcy w najbliższym czasie zostanie skierowana drogą mailową informacja o wyniku oceny.

Aktualna lista rankingowa konkursu tutaj

W sumie w ramach konkursu wartość wniosków skierowanych do dofinansowania, zgodnie z listą rankingową, wyniosła 18.349.281,51 zł. Informujemy, że w pierwszej kolejności podpisywane są umowy z Wnioskodawcami, których wnioski zostały wyłonione do dofinansowania zgodnie z listą rankingową z dnia 07 grudnia 2020 r. oraz wnioski skierowane do dofinansowania wskutek przeprowadzonej procedury odwoławczej. Przewidywany termin zakończenia kontraktacji tych umów to 28 luty 2021 r.

Ponadto, bezzwłocznie po zawarciu aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, zwiększającego wartość alokacji na udzielenie kolejnych bonów, przystąpimy do procesu kontraktacji środków z przedsiębiorcami, których wnioski zostały zarekomendowane do dofinansowania w ramach tzw. dodatkowej puli środków.