Zachęcamy do skorzystania z dofinansowania do studiów podyplomowych w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych. Więcej na stronie internetowej: www.bony.ziph.pl

Webinar: Sukcesja w firmach

04 LISTOPAD 2020 07:30

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Wspólnie z Kancelarią Prawną „Vertex Securing” i „ACCESS Szkolenia” zapraszamy na bezpłatne szkolenie online „Sukcesja firm – planowanie spadkowe”.

Temat: Sukcesja firm – planowanie spadkowe, ochrona majątku przedsiębiorcy

Data: 16 listopada 2020 r.

Godzina: 18.00-20.00

W trakcie szkolenia odpowiemy sobie między innymi na pytania:
• Jakie będą losy firmy w przypadku nagłej, przedwczesnej śmierci właściciela albo wspólników?
• Kto przejmie firmę po moim przejściu na emeryturę?
• Jak wykorzystać prawo spadkowe z korzyścią dla siebie, aby istnienie firmy nie zostało zagrożone, kiedy umrze właściciel lub współwłaściciel?
• Jak duże byłyby długi spadkowe i kto byłby zobowiązany do ich zapłaty (rozliczenia podatku, umowy kredytowe, wynagrodzenia i odprawy pracowników)?
• Jak rodzina poradziłaby sobie z utrzymaniem albo odbudową firmy po mojej śmierci?

Program szkolenia:
1. Sukcesja Jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek cywilnych – zagrożenia i rozwiązania – czas trwania: 25min.
2. Sukcesja Spółki z o.o. – jak najlepiej zabezpieczyć spółkę na wypadek śmierci udziałowca – czas trwania: 25 min.
3. Przerwa – 15 min.
4. Sukcesja Spółek Jawnych i Komandytowych – problemy często napotykane w praktyce – czas trwania 25 min.
5. Czas na pytania ze strony uczestników – czas trwania 25 min.

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom
Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany dzień przed szkoleniem.
Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.
Szkolenie jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest uprzednia rejestracja.
Ilość miejsc jest ograniczona.

REJESTRACJA

W celu dokonania rejestracji prosimy Państwa o przesłanie wiadomości e-mail na adres: robert@vertex.org.pl  wraz z informacjami:
1. Imię i nazwisko uczestnika
2. Termin szkolenia, na który Państwo się zgłaszają
3. Numer telefonu (opcjonalnie)
4. Numer NIP przedsiębiorstwa z którym uczestnik jest związany
5. Pełniona przez uczestnika funkcja w przedsiębiorstwie (właściciel, udziałowiec, wspólnik itp.)