Zachęcamy do skorzystania z dofinansowania do studiów podyplomowych w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych. Więcej na stronie internetowej: www.bony.ziph.pl

Modernizacja kształcenia zawodowego w Lubuskiem

29 WRZESIEŃ 2020 08:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Modernizacja kształcenia zawodowego to projekt systemowy realizowany od 3 lat przez samorząd województwa lubuskiego w ramach RPO - Lubuskie 2020. To największe prospołeczne działanie w regionie o wartości blisko 170 mln zł.

Zmiany obecnie zachodzące w Polsce w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego są jednym z elementów strategii rozwoju kraju na najbliższe dziesięciolecia. Wpisują się również w szerszy kontekst reform rekomendowanych w Europie i związanych z budową konkurencyjności gospodarki oraz umacnianiem spójności społecznej. - Niestety kształcenie zawodowe w Polsce zostało przed wieloma laty zepchnięte na margines i w tej chwili czeka nas wieloletnia walka o odbudowę tego, nad czym pracowaliśmy przez dziesięciolecia. Cieszy nas zrozumienie władz Urzędu Marszałkowskiego, które dostrzegły problem związany z edukacją zawodową. Jako samorząd gospodarczy postulowaliśmy o to od wielu lat. Warto wspomnieć, że już w 2014 roku jako Izba na własną rękę realizowaliśmy projekty, podczas których organizowaliśmy m.in. kursy dokształcające oraz naukę języków obcych – mówi Stanisław Owczarek, dyrektor ZIPH.

Modernizacja kształcenia zawodowego to wieloletni projekt, o wartości blisko 170 milionów złotych. Cel, który przyświeca pomysłodawcom to przede wszystkim zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego. Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa jest największym partnerem samorządu województwa we wdrażaniu tego wieloletniego programu. Izba realizuje działania w ramach 21 mniejszych projektów, które swoim działaniem obejmują siedem powiatów: żagański, świebodziński, sulęciński, krośnieński, słubicki, żarski i wschowski. Wsparciem ZIPH objętych jest 11 miast i gmin, w tym obie stolice regionu: Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra. Ponadto Izba prowadzi działania w Skwierzynie, Dobiegniewie, Sławie, Zbąszynku, Bobowicku, Kamieniu Małym, Henrykowie, Starościnie i Rogozińcu.

Coraz większy problem bezrobocia wśród młodzieży w ostatnich latach ujawnił potrzebę zmiany podejścia do jakości i efektywności kształcenia i szkolenia zawodowego. – Uważamy, że w systemie przygotowania zawodowego obok wysokiego poziomu kształcenia technicznego, należy zwiększyć wysiłek w zakresie kształtowania umiejętności miękkich. Tego oczekują bowiem od kandydatów pracodawcy – mówi dyrektor Owczarek. Dlatego projekt kładzie duży nacisk na praktyczną naukę zawodu. Wszystko odbywa się w trzech etapach. Na początku przeprowadzane są badania IPD. To diagnoza mająca na celu wyznaczenie indywidualnego planu działania zmierzającego do podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji wykonywania w przyszłości określonego zawodu, planowania ścieżki kariery oraz zakwalifikowania się w ramach projektu do danej formy doskonalenia. Dlaczego tak ważne są badania? Doświadczenia krajów europejskich, które z sukcesami realizują kształcenie zawodowe pokazują, że rozpoznanie kompetencji niezbędnych do wykonywania poszczególnych zawodów wśród uczniów w dużym stopniu przekłada się na osiąganie przez nich rezultaty i efekty uczenia się.

Następnie uczniowie mają możliwość zapisania się na różnego rodzaju kursy szkolenia, warsztaty i zajęcia dodatkowe, których celem jest podniesienie ich wiedzy i umiejętności zawodowych. – Przez minione trzy lata przeprowadziliśmy w lubuskich szkołach ponad 8 tysięcy badań IPD oraz zrealizowaliśmy blisko 2 tysiące różnego rodzaju kursów dokształcających. Mimo, iż są to zajęcia ponadprogramowe zainteresowanie jest ogromne. Cieszy nas niezmiernie taka postawa młodych ludzi, który chcą doskonalić swoje umiejętności – podkreśla Owczarek.poziomu kształcenia technicznego, należy zwiększyć wysiłek w zakresie kształtowania umiejętności miękkich. Tego oczekują bowiem od kandydatów pracodawcy – mówi dyrektor Owczarek. Dlatego projekt kładzie duży nacisk na praktyczną naukę zawodu. Wszystko odbywa się w trzech etapach. Na początku przeprowadzane są badania IPD. To diagnoza mająca na celu wyznaczenie indywidualnego planu działania zmierzającego do podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji wykonywania w przyszłości określonego zawodu, planowania ścieżki kariery oraz zakwalifikowania się w ramach projektu do danej formy doskonalenia. Dlaczego tak ważne są badania? Doświadczenia krajów europejskich, które z sukcesami realizują kształcenie zawodowe pokazują, że rozpoznanie kompetencji niezbędnych do wykonywania poszczególnych zawodów wśród uczniów w dużym stopniu przekłada się na osiąganie przez nich rezultaty i efekty uczenia się.

Ważnym aspektem realizowanego projektu jest również kwestia doskonalenia umiejętności i kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Zadania te są realizowane m.in. poprzez studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, a także szkolenia. Warto podkreślić, że nauczyciele odbywają również praktyki i staże w lubuskich firmach. – Podczas staży pedagodzy mają okazję zaznajomić się z nowoczesnymi procesami i wyposażeniem zakładów pracy, które dziś w większości przypadków są mocno skomputeryzowane i zautomatyzowane. Pozwala to na weryfikację dotychczasowych metod nauczania oraz zmienia postrzeganie atrybutów, jakie powinien posiadać absolwent chcąc znaleźć miejsce na współczesnym rynku pracy. W sumie z tej formy wsparcia skorzystało 120 nauczycieli – wyjaśnia dyrektor Izby.

Ważny aspekt uczestnictwa w projekcie stanowią staże i praktyki dla uczniów, które realizowane są w lubuskich zakładach pracy w okresie letnim. Warto podkreślić, że za odbycie miesięcznego stażu uczniowie otrzymują wynagrodzenie, a firmy, które zdecydują się ich przyjąć - pokrycie kosztów. W sumie w latach 2017-2020, Izba zorganizowała 3812 staży i praktyk w całym regionie, z czego 754 w samym 2020 r. – Ten rok był wyjątkowo trudny ze względu na obostrzenia związane z pandemią. Długo wyczekiwaliśmy na rozwój sytuacji i zniesienie części obostrzeń. Ostatecznie w ekspresowym tempie zrealizowaliśmy założony na ten rok plan. 754 uczniów w okresie od czerwca do sierpnia odbyło staż. Warto w tym miejscu podziękować lubuskim przedsiębiorcom, którzy pozytywnie odpowiedzieli na nasz apel i mimo obostrzeń zapewnili młodym ludziom warunki do zebrania pierwszych doświadczeń zawodowych – mówi Igor Krzyżosiak, koordynator staży i praktyk w ZIPH. Na apel Izby w tym roku odpowiedziało 331 firm.

Przed Izbą jeszcze dwa lata realizacji projektu, podczas których zaplanowano szkolenia i kursy dla blisko 5 tysięcy uczniów oraz 1441 staży i praktyk. - Cieszy, że po kilkunastu latach chudych, kształcenie zawodowe odzyskuje swoją pozycję w polityce edukacyjnej. Jako Izba widzimy już pierwsze pozytywne efekty naszej pracy. Liczymy, że w najbliższych latach odczują to również lubuscy przedsiębiorcy. Bowiem aby firmy mogły się rozwijać, potrzebują wykwalifikowanej kadry. Warto również podkreślić, że dzięki projektowi szkoły mają możliwość modernizacji procesów kształcenia poprzez wyposażanie i doposażanie pracowni i warsztatów szkolnych. Musimy wykorzystać szansę, jaką daje nam projekt, aby dać lubuskiej gospodarce impuls do rozwoju – kończy Stanisław Owczarek, dyrektor ZIPH.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY:

NAJNOWSZE ZAPOWIEDZI: