Zachęcamy do skorzystania z dofinansowania do studiów podyplomowych w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych. Więcej na stronie internetowej: www.bony.ziph.pl

Warsztaty on-line: Innowacje i CSR

28 WRZESIEŃ 2020 10:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty online dla przedsiębiorców z sektora MŚP na temat innowacji na rzecz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju, przygotowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Warsztaty online mają charakter bezpłatny i realizowane są w ramach cyklu warsztatów regionalnych realizowanych w 2020 r.
Z uwagi na zmianę formuły warsztatu ze stacjonarnego na online, dysponujemy większą ilością miejsc, dlatego zapraszamy do rejestracji na 2 wolne terminy:

• 29 września 2020 r. region zachodniopomorski
• 1 października 2020 r. region lubuski

W warsztatach mogą brać udział również zainteresowane firmy z innych województw.

Warsztaty te odbędą się na bezpłatnej platformie Zoom - uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z użytkowaniem platformy, należy skorzystać z możliwości udziału w warsztatach poprzez przeglądarkę internetową.
Przedsiębiorcy znajdą w programie warsztatów wiedzę na temat odpowiedzialnego biznesu, dowiedzą się, jak strategia CSR może stać się źródłem innowacji w firmie, a także otrzymają indywidualne wskazówki i przećwiczą praktyczne narzędzia do stosowania w codziennej praktyce biznesowej.

Program warsztatów został przygotowany w oparciu o założenia wypracowane przez Grupę roboczą ds. innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju działającej w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Grupa robocza składa się z przedstawicieli środowisk eksperckich i praktyków biznesowych, którzy na co dzień wspierają przedsiębiorców i organizacje w zmianie modelu biznesowego na bardziej zrównoważony.

Szczegółowe informacje oraz zapisy są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/grupa-robocza-dsinnowacji-dla-zrownowazonego-rozwoju-i-csr

NAJNOWSZE ARTYKUŁY:

NAJNOWSZE ZAPOWIEDZI: