Stanowisko ZIPH w sprawie Lubuskich Bonów Wsparcia

27 LIPIEC 2020 11:30

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej i medialnej informacjami dotyczącymi naboru wniosków w ramach projektu „Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – edycja ZIPH”, przedstawiamy poniżej stanowisko Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w tej sprawie.

Przede wszystkim chcemy poinformować, że wszelkie działania związane z konkursem – zarówno na etapie przygotowawczym, jak i przeprowadzenia naboru – były na bieżąco akceptowane i nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. ZIPH przyjęła propozycję pełnienia roli Operatora, z której wywiązała się prawidłowo. Wszelkie niejasności o których informują media nie dotyczą naszej Izby. Dowodem tego jest pismo podsumowujące działania kontrolne z dnia 16 lipca 2020r., jakie przeprowadził Urząd Marszałkowski WL, które nie wskazało żadnych uchybień proceduralnych. Ponadto chcemy nadmienić, że żaden z członków władz Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej (czyli liczącej 25 osób Rady Izby) nie ubiegał się o środki w ramach naboru przeprowadzanego przez ZIPH.

Rozumiejąc złożoność zaistniałej sytuacji, cierpliwie czekamy na decyzję Zarządu Województwa Lubuskiego. Pragniemy stanowczo podkreślić, że jakiekolwiek opisywane w mediach sytuacje, budzące u niektórych wątpliwość, nie miały miejsca ani związku z Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową. Od lat jesteśmy podmiotem starającym się godnie i uczciwie reprezentować przedsiębiorców naszego regionu.

Z wyrazami szacunku
Stanisław Owczarek – Dyrektor Izby