Ogłoszenie o postępowaniu na Nadzór inwestorski

14 LIPIEC 2020 09:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Rozpoczynamy prace związane z Regionalnym Centrum Przedsiębiorczości. 13 lipca 2020 r. umieściliśmy w bazie konkurencyjności ogłoszenie o postępowaniu na Nadzór inwestorski.

13 lipca 2020 r. ZIPH umieściła w bazie konkurencyjności ogłoszenie o postępowaniu na Nadzór inwestorski dla zadania: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dawnej willi Carla Jaehnego (obecnie nieużytkowanego) z funkcji biurowej na funkcję biurowo-usługową (centrum przedsiębiorczości) wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Zapraszamy do składania ofert.

Szczegóły: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1253859