Lubuskie Bony Wsparcia - składanie wniosków od 1 lipca

26 CZERWIEC 2020 15:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Z uwagi na ogromne zainteresowanie oraz liczne prośby i sugestie przedsiębiorców informujemy o przesunięciu terminu rozpoczęcia naboru wniosków w ramach projektu „Lubuskie Bony Wsparcia” na dzień 1 lipca 2020 r.

Chcąc ułatwić składanie wniosków, już w poniedziałek zostanie uruchomiony system pozwalający wnioskodawcom na rejestrację. Rekomendujemy wcześniejszą rejestrację konta użytkownika w systemie. Instrukcja rejestracji oraz przesyłania dokumentów zostanie udostępniona 29 czerwca. Nabór wniosków uruchomimy w środę 1 lipca o godzinie 9.00.

Na stronie: bonywsparcia.ziph.pl  umieściliśmy ogłoszenie o naborze, poglądowy wzór wniosku o bon (wersję edytowalną udostępnimy 29.06) oraz zmodyfikowany Regulamin oraz Procedury udzielania grantów.

Zmiany dotyczą: 

„Procedury udzielania grantów”
III. Sposób wyboru, w tym kryteria wyboru Grantobiorców, pkt. 9
III. Sposób wyboru, w tym kryteria wyboru Grantobiorców, pkt. 12
oraz
REGULAMIN PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU „Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – ZIPH”
§ 8 OPIS PROCEDURY APLIKACYJNEJ, ust. 6
§ 8 OPIS PROCEDURY APLIKACYJNEJ, ust. 12