Już niedługo ruszamy z naszym nowym projektem: Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców. Masz pytania? Zadzwoń na naszą infolinię: +48 533 779 421.

Bony wsparcia dla firm: kolejne informacje

01 MAJ 2020 10:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Stawiamy kolejne kroki w celu uruchomienia Lubuskich Bonów Wsparcia Przedsiębiorców. W środę odbyła się na ten temat kolejna wideokonferencja z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

W wideokonferencji uczestniczyli członek zarządu Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński, przedstawiciele Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej (Prezes Jerzy Korolewicz, Dyrektor Stanisław Owczarek oraz koordynator projektów unijnych Kamila Szwajkowska), dyrektorzy departamentów funduszowych Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawiciele Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

Celem spotkania było doprecyzowanie nowego instrumentu wspierającego firmy w naszym regionie, jakim mają być Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców. Na ten cel Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przeznaczy 30 milionów złotych.

W toku dyskusji Prezes ZIPH Jerzy Korolewicz zaproponował istotne zmiany co do wysokości poziomu dofinansowania dla poszczególnych grup przedsiębiorców oraz kompromisowe propozycje co do włączenia do programu średnich przedsiębiorstw. Ostatecznie osoby samozatrudnione będą mogły ubiegać się o bony o wartości od 10 do 50 tys. zł, mikroprzedsiębiorstwa od 30 do 120 tys. zł, a małe firmy – od 50 do 200 tys. zł. Ponadto 10% całej alokacji przeznaczone zostanie na dotacje dla firm średnich.

 Dla kogo?

Bony będą skierowane do przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub oddział (przez co najmniej 12 m-cy poprzedzających dzień złożenia wniosku) na terenie województwa lubuskiego. Ubiegać się o bon będzie mogło przedsiębiorstwo zobowiązujące się do utrzymania dotychczasowej liczby miejsc pracy, a premiowane punkty otrzyma takie, które założy utworzenie nowych miejsc pracy.
Przedsiębiorca będzie mógł złożyć 1 wniosek o bon. Wykluczona będzie m.in. pomoc w sektorze kas spółdzielczych jako instytucji finansowych lub bankowych oraz we wskazanych sektorach zastrzeżonych (kasyna, alkohole, wyroby tytoniowe).

Dodatkowe punkty otrzymają:
- przedsiębiorcy z branży szczególnie narażonych na negatywne skutki wystąpienia COVID-19, takich jak: gastronomia, hotelarstwo, turystyka, handel detaliczny, przemysł czasu wolnego, usługi (kosmetyczne, fryzjerskie, rehabilitacyjne), produkcja przemysłowa dostarczająca towary do ww. branż.
- przedsiębiorcy, których projekty będą miały na celu produkcję służącą zwalczaniu epidemii COVID-19.

Na jaki cel?

Bony będą mogły być udzielone na cele inwestycyjne i obrotowe lub tylko na cele inwestycyjne.

Koszty obrotowe będą mogły być przeznaczone na opłaty eksploatacyjne, czynsze, zakup towarów, materiałów, surowców.
Z pomocy wyłączone będzie finansowanie wynagrodzeń pracowników (na tę pomoc samorząd województwa przeznaczył już bowiem 20 mln zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i pomoc ta wdrażana jest przez urzędy pracy). Do dofinansowania kwalifikować się będą już wydatki poniesione od stycznia b.r.

Poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania bonu wyniesie 95% kosztów, przy czym udział kosztów obrotowych w całkowitej wartości bonu dla jednego przedsiębiorstwa może stanowić do 50%.

Otwarcie naboru wniosków o bony planowane jest na przełomie czerwca i lipca b.r.

O szczegółach będziemy informować na bieżąco.