Już niedługo ruszamy z naszym nowym projektem: Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców. Masz pytania? Zadzwoń na naszą infolinię: +48 533 779 421.

Apel do władz samorządowych

02 KWIECIEŃ 2020 12:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Wspólnie z Lubuskim Sejmikiem Gospodarczym oraz Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej wystosowaliśmy apel do Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów lubuskich miast i gmin o wsparcie przedsiębiorców w niwelowaniu gospodarczych skutków obecnej pandemii.

Treść naszego Apelu:

Obecna sytuacja trwającej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołuje drastyczne skutki zarówno dla mieszkańców województwa lubuskiego, jak również lubuskich firm – bez względu na skalę ich działalności.

W imieniu lubuskich organizacji gospodarczych, reprezentujących środowiska przedsiębiorców tj. Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego, Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Zachodniej Izby Przemysłowo- Handlowej, zwracamy się z apelem i prośbą do Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów miast i gmin województwa lubuskiego o podjęcie działań mających na celu wsparcie lokalnych przedsiębiorców w niwelowaniu gospodarczych skutków obecnej pandemii. Mając to na uwadze apelujemy o udzielenie firmom z naszego województwa pomocy w postaci:

  • Odstąpienia od naliczania podatku od nieruchomości na okres 3 miesięcy, a w następnych trzech miesiącach obniżenia podatku do poziomu 50%;
  • Zwolnienia z corocznej opłaty za użytkowani wieczyste;
  • W przypadku konieczności wstrzymania działalności – rezygnacja przez 3 miesiące z poboru czynszów, a w następnych trzech obniżenie czynszu do poziomu 50% od lokali, które są wynajmowane na cele prowadzenia działalności gospodarczej, będących własnością gminy i podmiotów zależnych;
  • W przypadku znaczącego spadku obrotów – zastosowanie 50% ulgi w pobieraniu czynszu przez 3 miesiące od lokali, które są wynajmowane na cele prowadzenia działalności gospodarczej, będących własnością gminy i podmiotów zależnych;
  • Dla inwestycji zleconych przez jednostki samorządu wydłużenie terminów realizacji inwestycji i brak stosowania kar na czas zaistniałej siły wyższej.

Jako reprezentanci największych regionalnych organizacji zrzeszających liderów gospodarczych regionu każdego dnia przekonujemy się o trosce i zaangażowaniu naszych przedsiębiorców w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego i finansowego tysięcy Pracowników i ich rodzin. Lubuskie firmy wdrożyły szereg działań zmierzających do ograniczenia wydatków do absolutnego minimum, a mimo to każdego dnia na nowo stają do walki o przetrwanie i zachowanie płynności finansowej. Wsparcie ze strony lubuskich Włodarzy jest niezbędne dla podtrzymania stabilności lokalnej gospodarki, dlatego w imię społecznej odpowiedzialności i solidarności z przedsiębiorstwami apelujemy o przyjęcie przedstawionych postulatów z otwartością i ich niezwłoczną realizację.

Podpisali:

Marian Babiuch
Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego

Janusz Jasiński
Przewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Jerzy Korolewicz
Prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej