Już niedługo ruszamy z naszym nowym projektem: Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców. Masz pytania? Zadzwoń na naszą infolinię: +48 533 779 421.

Ograniczenie w realizacji usług rozwojowych

01 KWIECIEŃ 2020 10:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju i obostrzenia wprowadzone z dniem 1 kwietnia br. informujemy, iż w odniesieniu do sposobu realizacji usług rozwojowych zastosowanie mają Wytyczne PARP.

Wytyczne są dostępne pod adresem: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia

 Zachęcamy dostawców usług do przekształcania szkoleń i kursów stacjonarnych na usługi realizowane zdalnie w czasie rzeczywistym. Rekomendujemy korzystanie z aplikacji umożliwiających pełną personifikację uczestników usługi (tj. podgląd audio-video), w celu usprawnienia procesu weryfikacji prawidłowości realizacji usług rozwojowych.

Jednocześnie informujemy,  iż na chwilę obecną zawieszamy możliwość udzielania bonów szkoleniowych na usługi rozwojowe, które zawierają zajęcia praktyczne, niemożliwe do przeprowadzenia metodami zdalnymi.