Komentarz KIG do ustawy Tarcza Antykryzysowa

31 MARZEC 2020 12:30

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Prezentujemy komentarz Krajowej Izby Gospodarczej do uchwalonej w sobotę przez Sejm RP tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Treść komunikatu Krajowej Izby Gospodarczej:

Przedsiębiorcom kończy się czas. Gospodarka potrzebuje wprowadzenia instrumentarium Tarczy Antykryzysowej w trybie natychmiastowym!

Jeszcze w marcu wiele firm, zostało objętych obostrzeniami związanymi z walką z koronawirusem. Przedsiębiorcy zmuszeni zostali do podjęcia radykalnych kroków w zakresie dopasowania do bardzo trudnej sytuacji. Wiele podmiotów gospodarczych wprowadziło uzgadniane z załogami skrócenie czasu pracy, urlopy (płatne i bezpłatne). Takie działania zaradcze miały dać chwilę wytchnienia i czas na dotrwanie do wejścia w życie proponowanych przez administrację rozwiązań określanych, jako Tarcza Antykryzysowa.

W tworzenie Tarczy włożonych zostało wiele starań, tak ze strony administracji jak i środowisk biznesowych, opiniujących nieprzerwanie proponowane rozwiązania. Trzeba przyznać, że aktualna wersja Tarczy jest pełniejsza i lepsza niż jej wersja pierwotna. Nie ulega też wątpliwości, że mimo rozszerzenia i uzupełnienia wciąż nie zawiera ona zasadniczych postulatów i istotnych uwag środowisk biznesowych. Jednak w sytuacji, tak wyjątkowej, jak ta wywołana pandemią potrzebne jest jej super pilne wdrożenie a następnie jak najpilniejsza nowelizacja.
Bardzo dużo podmiotów gospodarczych odłożyło radykalne posunięcia na ostatnie dni miesiąca, by móc przed ich podjęciem, zobaczyć na ile pomoc państwa może oddalić konieczność podejmowania najbardziej trudnych decyzji, takich jak np. redukcje zatrudnienia czy postawienie firm w stan upadłości.

Mamy koniec miesiąca. Tych decyzji w wielu przypadkach nie da się odłożyć o kilka dni, bo oznaczałoby to poniesienie dodatkowych, niedających się już udźwignąć kosztów. Zostały, więc już godziny. Dlatego domagamy się podjęcia natychmiastowych i odpowiedzialnych decyzji. Nie możemy czekać, aż sytuacja ogromnej liczby firm i pracowników stanie się dramatyczna i a jej skutki nieodwracalne.

Apel do przedsiębiorców skierował również Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski. Poniżej jego treść:

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

W uchwalonej w sobotę przez Sejm RP tzw. Tarczy Antykryzysowej nie uwzględniono zasadniczych postulatów polskich przedsiębiorców. „Tarcza” w obecnym stanie nie zapobiegnie upadłości firm i utracie miejsc pracy przez setki tysięcy pracowników. Możemy się niestety spodziewać, że w najbliższym czasie, i tak trudna sytuacja wielu firm i ich pracowników stanie się wręcz krytyczna. Z przykrością obserwuję dezynwolturę władzy w kwestiach w zasadniczych dla funkcjonowania gospodarki. Skutki takiego podejścia będą odczuwalne przez wiele lat. Dlatego, natychmiast przystępujemy do pracy nad propozycją zapisów, które muszą znaleźć się w jak najszybszej nowelizacji ustawy. Ponownie zwracam się do Was o uwagi i propozycje, które są dla nas cennymi wskazówkami w formułowaniu gospodarczych postulatów. Znajomość poszczególnych branż i specyfiki każdej z nich jest Waszą domeną, a z naszej strony deklaruję gotowość naszych ekspertów i stworzenie stanowiska obejmującego, w możliwie najwyższym stopniu, sytuację wszystkich przedsiębiorców. Sytuacja jest dynamiczna i już dziś media przywołują apel, który wystosowała Rada Przedsiębiorczości, w której składzie jesteśmy: https://www.pb.pl/juz-szykuja-nowa-tarcze-antykryzysowa-986832

Uwagi proszę przesyłajcie bezpośrednio do naszego Głównego Ekonomisty Piotra Soroczyńskiego (psoroczynski@kig.pl), który wraz ze swoim zespołem wykonuje dla nas wszystkich wielką merytoryczną pracę.

Przekazuję także apel KIGEiT o udział w ankiecie, która ma zebrać niezbędne dane o zmianach w poziomie zatrudnienia, bezrobocia, o przestojach i ich przyczynach, o nastrojach przedsiębiorców oraz inwestorów zarówno w kraju jak i za granicą (https://kigeit.org.pl/2020/03/30/apel-kigeit-o-udzial-w-ankiecie-o-sytuacji-przedsiebiorstw-w-czasach-covid-19/ ). To pozwoli oszacować dynamikę oraz kierunki zmian. Na tej podstawie będziemy mogli na bieżąco informować rząd i Komisję Europejską o potrzebach i problemach oraz proponować rozwiązania.

Życzę wszystkim dużo zdrowia. Dbajcie o siebie i swoich Bliskich.
Andrzej Arendarski