Upadłość osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

31 MARZEC 2020 11:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 24 marca br, zrównano prawa osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i konsumentów, co w praktyce dla tych pierwszych oznacza realną szansę na oddłużenie się.

Wiele podmiotów gospodarczych już odczuwa negatywne skutki wywołane ogłoszeniem najpierw stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, co w niedalekiej przyszłości może skutkować koniecznością wystąpienia do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. O tę w obowiązującym stanie prawnym będzie zdecydowanie prościej.

Do ogłoszenia upadłości wystarczy bowiem samo stwierdzenie, że dłużnik jest niewypłacalny. Dopiero na późniejszym etapie będzie badana przyczyna niewypłacalności. W sytuacji ustalenia, że dłużnik celowo podejmował działania nakierowane na trwonienie majątku (zachowania wynikające ze złej woli dłużnika i prowadzące do oczywistego pokrzywdzenia wierzycieli), sąd odmówi mu oddłużenia.

Po ogłoszeniu upadłości osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zaspokoi swoje potrzeby mieszkaniowe. Dotychczas przepis umożliwiał wyłącznie upadłemu konsumentowi oraz członkom jego rodziny wydzielenie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

Aktualnie osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą mogły zostać automatycznie oddłużone (bez planu spłaty wierzycieli) w sytuacji, gdy będą trwale niezdolne do spłaty jakiejkolwiek kwoty. Pozostali dłużnicy będą spłacali wierzycieli przez 3 lata. Osoby, które w sposób umyślny lub rażąco niedbały doprowadziły do niewypłacalności będą spłacać swoich wierzycieli przez 7 lat.

Uchylono także przepis nakazujący sądowi oddalenie wniosku o upadłość byłego przedsiębiorcy, który w okresie uprzednich dziesięciu lat nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.

To tylko niektóre zmiany znowelizowanej ustawy, które wychodzą naprzeciw potrzebom przedsiębiorców.

Opracowanie:
Kancelaria Adwokacka Aleksandra Przybył-Owczarek & Paulina Kałkus
ul. Warszawska 14a/5, 66-400 Gorzów Wlkp.
adw. Aleksandra Przybył-Owczarek 604 292 183
adw. Paulina Kałkus 601 959 526
E: kancelaria@adwokat-gorzow.com.pl
W: www.adwokat-gorzow.com.pl