Już niedługo ruszamy z naszym nowym projektem: Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców. Masz pytania? Zadzwoń na naszą infolinię: +48 533 779 421.

Koronawirus kontra prawo: pytania i odpowiedzi - część 2

23 MARZEC 2020 10:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Kolejna porcja porad prawnych przygotowanych we współpracy z Kancelarią Adwokacką Aleksandra Przybył-Owczarek & Paulina Kałkus. Tym razem tematem opracowania są składki ZUS oraz zobowiązania podatkowe przedsiębiorcy w dobie pandemii.

Propozycje programu „tarczy antykryzysowej” nie wychodzą naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, którzy na chwilę obecną mogą sięgnąć do dotychczas obowiązujących w obrocie prawnym rozwiązań w zakresie ulg ZUS-owskich, czy podatkowych. Sytuacja jest dynamiczna. Być może pojawią się nowe procedury w zakresie uzyskania ulg, jednakże na ten moment przedsiębiorcy mogą skorzystać z poniższych procedur:

Jakie wnioski przedsiębiorca może złożyć do ZUS-u?

Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o:
- odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.;
- zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenie o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Czy do wniosku do ZUS-u trzeba załączyć dokumenty?

Tak, jeżeli przedsiębiorca prowadzi pełną księgowość. Wówczas do wniosku należy dołączyć sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018 lub 2019 r. Skany dokumentów można dołączyć do wniosku w portalu PUE ZUS. Ulgi udzielane będą w ramach pomocy de mini mis, a więc koniecznym będzie złożenie dodatkowych dokumentów dotyczących pomocy publicznej.

Czy wniosek o odroczenie terminu płatności, zawieszenie realizacji umowy zawartej z ZUS wymagają szczegółowego uzasadnienia?

Tak. We wniosku należy wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności ZUS-owskich.

Czy ZUS zobowiązany jest uwzględnić wniosek przedsiębiorcy?

Nie. Rozstrzygnięcie organu podatkowego jest oparte na uznaniu administracyjnym, co oznacza, że nawet w przypadku spełnienia przesłanek wynikających z przepisów organ nie jest zobligowany do wydania decyzji uwzględniającej wniosek przedsiębiorcy.

Jakie wnioski przedsiębiorca może złożyć do urzędu skarbowego?

Przedsiębiorca (podatnik) może wystąpić z wnioskiem o:
- odroczenie terminu płatności podatku lub o rozłożenie zapłaty podatku na raty;
- odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
- o umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Czy wniosek o odroczenie terminu płatności, rozłożenie zapłaty podatku na raty, umorzenie zaległości wymagają szczegółowego uzasadnienia?

Tak. Na chwilę obecną nie ma żadnych „specjalnych” przepisów, które zwalniałyby przedsiębiorcę (podatnika) z tego obowiązku. Zastosowanie mają przepisy Ordynacji podatkowej, w oparciu o które celem skorzystania z ulgi podatkowej należy wykazać ważny interes podatnika lub interes publiczny.

Czy urząd skarbowy zobowiązany jest uwzględnić wniosek przedsiębiorcy (podatnika)?

Nie. Rozstrzygnięcie organu podatkowego jest oparte na uznaniu administracyjnym, co oznacza, że nawet w przypadku spełnienia przesłanek wynikających z przepisów Ordynacji podatkowej organ nie jest zobligowany do wydania decyzji uwzględniającej interes podatnika i przyzna ulgę w spłacie zobowiązania. Ministerstwo Finansów oraz rzecznik Izby Administracji Skarbowej zapewniają, że urzędy skarbowe będą brały pod uwagę trudną sytuację przedsiębiorców związaną z koronawirusem. Czy rzeczywiście tak się stanie nie wiadomo.

Czy przedsiębiorca (podatnik) może wnieść odwołanie od decyzji urzędu skarbowego?

Tak. Przedsiębiorca (podatnik) może wnieść odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia. Odwołanie składa się do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.

Opracowanie:
Kancelaria Adwokacka Aleksandra Przybył-Owczarek & Paulina Kałkus
ul. Warszawska 14a/5, 66-400 Gorzów Wlkp.
adw. Aleksandra Przybył-Owczarek 604 292 183
adw. Paulina Kałkus 601 959 526
E: kancelaria@adwokat-gorzow.com.pl
W: www.adwokat-gorzow.com.pl