Fundusze na działalność badawczo-rozwojową

09 MARZEC 2020 16:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Od 14 kwietnia przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o wsparcie na tworzenie centrów B+R. Czeka na nich 350 mln zł.

Przedsiębiorcy, w szczególności ci mali i średni, mają szansę sięgnąć po bezzwrotne dotacje na tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych, które pozwolą w przyszłości kreować nowe produkty, usługi lub technologie. I wykorzystywać je na własne potrzeby przedsiębiorstwa lub przekazywać prawa do nich innym firmom lub instytucjom.

Takie możliwości zapewnia działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw", które wchodzi w skład programu „Inteligentny rozwój". Właśnie został do niego ogłoszony konkurs, co oznacza, że już wkrótce firmy będą mogły składać wnioski o dofinansowanie. Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów całego programu „IR" oraz celów wspomnianego działania 2.1. Zostały one określone jako wsparcie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Budżet konkursu wynosi 350 mln zł. Z tej kwoty 35 mln zł wesprze projekty zlokalizowane na Mazowszu, a 315 mln zł — przedsięwzięcia z pozostałych województwach. Na wsparcie mogą liczyć projekty, które przewidują budowę, rozbudowę lub zakup infrastruktury B+R mającej służyć realizacji zapisów ujętych w agendzie badawczej. Jest ona kluczowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie — przedsiębiorca powinien opisać w dokumencie planowane zadania badawcze. Granty pokryją też koszty związane z wiedzą techniczną i usługami doradczymi. Mikro i małe firmy otrzymają wsparcie w wysokości do 45 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. W przypadku średnich i dużych przedsiębiorstw będzie to odpowiednio: do 35 proc. i do 25 proc.

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 2.1 PO IR należy kierować na adres e-mail: 2.1POIR@miir.gov.pl  lub telefonicznie pod numer telefonu: (22)273 81 01.

Termin naboru: 14 kwietnia – 11 maja 2020

Dla kogo: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Co możesz dofinansować?
- Zakup lub budowę, rozbudowę bądź adaptację nieruchomości na zaplecze biurowo – laboratoryjne;
- Środki trwałe, sprzęt, wyposażenie, np.: specjalistyczny sprzęt laboratoryjny oraz koszty ich instalacji;
- Zakup wartości niematerialnych i prawnych: patentów, licencji, know – how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, oprogramowania;
- Koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu.