UWAGA: Od 16 marca biuro Izby w Gorzowie oraz nasze oddziały będą pracowały w systemie pracy zdalnej.

1,2 mld złotych dla innowacyjnych przedsiębiorstw

06 LUTY 2020 12:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Przedsiębiorcy po raz kolejny mogą zgłaszać się do flagowego konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Szybka Ścieżka. 

W czterech rundach konkursu czeka w sumie 1,2 miliarda złotych dla sektora B+R na tworzenie nowatorskich produktów, technologii i usług. Kryteria i proces wnioskowania zostały w tym roku maksymalnie uproszczone.
Jako pierwsze o dofinansowanie będą mogły ubiegać się duże firmy oraz ich konsorcja również z MŚP jak i jednostkami naukowymi. W przeznaczonych dla nich I i II rundzie Szybkiej Ścieżki czeka odpowiednio 300 mln złotych i 100 mln złotych. Wnioski można składać od 7 lutego do 3 kwietnia 2020 r.

Małe i średnie przedsiębiorstwa, samodzielnie albo w konsorcjach przemysłowych lub z jednostkami naukowymi będą wnioskować o w sumie 500 mln złotych w III rundzie i o 300 mln złotych w IV rundzie. W ich przypadku wnioski powinny wpływać od 4 kwietnia do 1 czerwca 2020 roku.

- Na finiszu perspektywy unijnej liczymy na rekordowe zainteresowanie przedsiębiorców stawiających na innowacyjność – podkreśla Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR. Przyznane w tym roku środki beneficjenci będą musieli rozliczyć do końca 2023 roku. Ocena wniosku następuje w ciągu 90 dni od końca rundy, w której został złożony wniosek. Konkurs realizowany jest w ramach Funduszy Europejskich – Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Czytelniej…

W 2020 roku przede wszystkim cała dokumentacja konkursowa została radykalnie uproszczona. Dzięki jasności języka i nowej szacie graficznej z pomocnymi odesłaniami dokumenty stały się łatwiejsze w odbiorze, a tym samym bardziej zrozumiałe dla zainteresowanych.

To zasługa m.in. projektu „Analiza językowa”, realizowanego w ubiegłym roku przez NCBR. Polegał on na dogłębnym zbadaniu regulaminu i innych dokumentów konkursowych pod kątem leksykalnym, składniowym, a także logicznym. Efekty pokazały, że nawet skomplikowane kwestie szczegółowe można wyrazić w języku wciąż precyzyjnym, a jednocześnie przyjaznym dla wnioskodawców.

…i prościej

Liczba kryteriów oceny projektów została zredukowana do 13. Najistotniejsze elementy oceny znajdują się teraz w kryteriach punktowanych, ponieważ skala punktowa daje szerszą możliwość oceny i większą szansę na pozytywną ocenę niż skala zerojedynkowa. Sam opis kryteriów jest bardziej klarowny i krótszy niż dotychczas. Jedna z zasadniczych zmian polega na wyodrębnieniu nowego kryterium punktowanego, jakim jest „Istota projektu”. Łączy ono wszystkie zagadnienia związane z koncepcją całego zamierzenia. Chodzi o to, żeby na etapie przygotowywania wniosku wszystkie najważniejsze aspekty planowanego przedsięwzięcia zostały właściwie opisane.

Drugi konkurs Szybkiej Ścieżki w tym roku NCBR ogłosi 1 lipca. Wartość alokacji zostanie w tym przypadku podana w późniejszym terminie. Łącznie z funduszy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w 2020 roku Centrum przeprowadzi 11 konkursów, przeznaczając na to budżet co najmniej 2 mld zł. Tradycyjnie, jak co roku, wnioski będzie można składać także do konkursu Szybka Ścieżka dla MŚP posiadających certyfikat Seal of Excellence, który został ogłoszony 14 stycznia.

Regulamin i dokumentacja konkursu „Szybka Ścieżka” dostępne są na stronie internetowej NCBR.