UWAGA: Od 16 marca biuro Izby w Gorzowie oraz nasze oddziały będą pracowały w systemie pracy zdalnej.

20-lecie Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego

17 GRUDZIEŃ 2019 14:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

16 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego miały miejsce uroczystości związane z jubileuszem 20-lecia Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego. 

Była to okazja do podsumowania dwóch dekad funkcjonowania stowarzyszenia zrzeszającego organizacje okołobiznesowe w naszym regionie. O historii organizacji mówił marszałek sejmiku w latach 2013-2015 Ryszard Barański. Podkreślał, że to inicjatywa oddolna. W 1998 roku pracodawcy zdominowani przez związki zawodowe postanowili powołać organizacje i stowarzyszenia. Pierwszy sejmik utworzyło 11 organizacji i stowarzyszeń. Cel główny to integracja środowiska gospodarczego regionu, dbanie o przestrzeganie etyki biznesu, wyrażanie opinii do rozwoju regionu, monitorowanie działań w ramach regionalnego programu operacyjnego oraz prezentowanie jednolitego stanowiska organizacji samorządu gospodarczego w sprawach gospodarczych.

- Dzięki temu, że są organizacje okołobiznesowe słyszymy głos biznesu i możemy wprowadzać do naszych priorytetów, do naszej strategii rozwoju województwa te cenne pomysły. Priorytety w nim zawarte i realizowane są wypracowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi. – podkreślała Marszałek Elżbieta Anna Polak.

Podczas uroczystości Marszałek wręczyła podziękowania wszystkim byłym marszałkom LSG, w tym prezesowi ZIPH Jerzemu Korolewiczowi, który pełnił tę funkcję w latach 2017-19.

Wszyscy uhonorowani:
1.Pan Emilian Arkadiusz Popławski, pełnił funkcję Marszałka Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego w latach 1999-2001,
2. Pan Józef Lenart (Marszałek w latach: 2001-2004)
3. Pan Stanisław Nowak (Marszałek w latach 2004-2007)
4. Pan Karol Humiński (Marszałek w latach 2007-2009)
5. Pan Władysław Komarnicki (Marszałek w latach 2009 – 2011)
6. Ponownie Pan Karol Humiński (Marszałek w latach 2011 – 2013)
7. Pan Ryszard Barański (Marszałek w latach 2013 – 2015)
8. Pan Janusz Jasiński (Marszałek w latach 2015 -2017)
9. Pan Jerzy Korolewicz (Marszałek w latach 2017 – 2019)
10. Obecnie Pan Marian Babiuch (Marszałek w latach 2019 – 2021)