Rada Izby obradowała w Kalsku

13 GRUDZIEŃ 2019 12:30

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku był gospodarzem grudniowego posiedzenia Rada Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. Gościem władz Izby była Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak z którą rozmawialiśmy o trwających pracach nad aktualizacją Strategii Województwa Lubuskiego do 2030 roku.

Były to pierwsze konsultacje przeprowadzone z przedsiębiorcami, albowiem zarząd województwa przyjął projekt nowej strategii dla naszego regionu zaledwie dwa dni wcześniej. Będzie ona również podstawą do kolejnego ważnego dokumentu, czyli Regionalnego Programu Operacyjnego, który wystartuje 1 stycznia 2021 r.

- Żeby wyznaczyć kierunki rozwoju musimy wiedzieć na czym się oprzeć, co może być fundamentem – podkreślała Marszałek Elżbieta Anna Polak. Ważna jest więc odpowiednia diagnoza, która wyznacza potencjały i deficyty. Lubuskie potencjały to m.in.: parki naukowo-technologiczne, dostępność transportowa i teleinformatyczna, duża liczba firm. - Firmy to jest nasz wielki potencjał. Tu się tworzy dochód. Bez rozwoju firm nie byłoby możliwe żebyśmy osiągali dobre wskaźniki ekonomiczne – podkreślała. Lubuskie jest też świadome swoich deficytów. To słabość uczelni wyższych, migracja młodych, starzejące się społeczeństwo, wykluczenie społeczne, niskie płace oraz innowacyjność.

Ta ostatnia była najszerzej dyskutowania przez uczestników spotkania. Członkowie Rady zwrócili uwagę m.in. na problemy z rozliczaniem projektów proinnowacyjnych w ramach RPO-Lubuskie 2020. Głównie chodzi tu o czas, jaki przedsiębiorcy muszą oczekiwać na środki w ramach programu. W wielu przypadkach okres zwrotu środków oscyluje w granicach 1 roku. Ich zdaniem zniechęca to wielu przedsiębiorców do aplikowania o środki.

Nowy dokument przygotowany przez Zarząd Województwa określa również nasze priorytety. Wśród celów strategicznych Województwa Lubuskiego na przyszłość Marszałek wskazywała przede wszystkim: inteligentną zieloną gospodarkę regionalną, integrację transportową oraz promocję gospodarczą i rozwój e-usług. Zachęcamy do udziału w konsultacjach dotyczących tego dokumentu, które odbędą się na początku nowego roku w obu lubuskich stolicach.

Druga część spotkania poświęcona była podsumowaniom oraz planom Izby na nowy rok. Do ZIPH przyjęto 14 nowych przedsiębiorstw. Ponadto członkowie Rady dyskutowali m.in. nad projektami zmian w statucie Izby oraz strategii rozwoju ZIPH do 2024, a więc roku, w którym obchodzić będziemy 20-lecie. Najbliższym dużym wydarzeniem organizowanym przez Izbę będzie tradycyjna Gospodarcza Inauguracja Roku, która będzie mieć miejsce 20 stycznia w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury.

Podczas obrad w poczet członków ZIPH przyjętych zostało 14 nowych firm:
1. TOMASZ ŁUCZAK, Coach & Mentor, Zielona Góra.
2. TON COLOR, Marek Kołodziejski, Zielona Góra.
3. „ACS” Technologie Teleinformatyczne Sp. z o.o., Gorzów Wielkopolski.
4. Gramm Technika. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Międzyrzecz.
5. EL-EXPERT Leszek Zołotarski, Gorzów Wielkopolski.
6. POWERCORE RICHARD KLEIN, Gorzów Wielkopolski.
7. BIURO RACHUNKOWE „PRIMO” S.C., Gorzów Wielkopolski.
8. HURTOWNIA ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH I BIUROWYCH „INTER PAP” W. WEGNER, Gorzów Wielkopolski.
9. WINNCARE Polska Sp. z o.o., Jasień.
10. SINERSIO Polska Sp. z o.o., Nowa Sól.
11. CONTACT Sp. z o.o., Sulęcin.
12. Doctor Classic Sp. z o.o., Lubiszyn.
13. Ośrodek Szkoleniowy Klub Strzelecko Kolekcjonerski Pretor Sp. z o.o. , Lubiszyn.
14. Społeczne Przedsiębiorstwo Usługowe Spółdzielnia Socjalna, Kostrzyn nad Odrą.