UWAGA: Od 16 marca biuro Izby w Gorzowie oraz nasze oddziały będą pracowały w systemie pracy zdalnej.

Przedsiębiorcy przyjaźni mediacjom

26 LISTOPAD 2019 10:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

25 listopada w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej miał miejsce kolejny panel dyskusyjny z zakresu mediacji, podczas którego zostały przyznane nagrody za działania podjęte na rzecz rozpowszechnienia idei alternatywnego rozwiązywania sporów.

Piąty panel dyskusyjny pt. Mediacje gospodarcze w Polsce z perspektywy przedsiębiorców oraz CAM-ów był okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk związanych z mediacją w sprawach gospodarczych. W spotkaniu prócz przedsiębiorców wzięli udział również przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, a także mediatorzy i przedstawiciele regionalnych izb obrachunkowych. Celem spotkania była identyfikacja barier w skutecznym funkcjonowaniu mediacji w sprawach gospodarczych z uwzględnieniem uwarunkowań województwa lubuskiego oraz oczekiwań różnych grup interesariuszy. Sformułowane podczas spotkania wnioski będą służyły poprawie funkcjonowania mediacji gospodarczych.

Podczas panelu wręczono również nagrody specjalne dla osób oraz instytucji wnoszących pozytywny wkład w rozwój pozasądowej formy rozstrzygania sporów. Z rąk prezesa ZIPH Jerzego Korolewicza statuetki „Przedsiębiorca przyjazny mediacjom” otrzymały: Leks Sp. z o.o. Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” oraz Stal Gorzów S.A.

Lubuskie Centrum Arbitrażu i Mediacji powstało w ubiegłym roku w Gorzowie. Centrum utworzone zostało w ramach konsorcjum trzech podmiotów: Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej, Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie (siedziba LCAM) oraz Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. To właśnie te podmioty wygrały konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości na utworzenie centrum w naszym województwie. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą działalności Centrum na stronie: www.mediacje-cam.pl