UWAGA: Od 16 marca biuro Izby w Gorzowie oraz nasze oddziały będą pracowały w systemie pracy zdalnej.

Zespół konsultacyjny ds. RPO Lubuskie 2021-27

14 LISTOPAD 2019 08:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Wczoraj swoją działalność zainaugurował zespół konsultacyjno-doradczy ds. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021–2027, którego zadaniem jest konsultacja założeń nowego okresu finansowania. 

Zespół Konsultacyjny będzie wspierał prace związane z przygotowaniem regionalnego programu operacyjnego na lata 2021–2027, a jego skład tworzy szerokie grono partnerów zewnętrznych, wśród których Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową reprezentować będzie dyrektor ZIPH Stanisław Owczarek.

Poszczególne instytucje są reprezentowane przez:
1. Pawła Lichtańskiego, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego,
2. Sylwię Łaźniewską, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego,
3. Iwonę Hryniewiecką, Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego,
4. Agnieszkę Surmacz, ZIT Gorzów Wlkp.,
5. Krzysztofa Kaliszuka, ZIT Zielona Góra,
6. prof. Andrzeja Pieczyńskiego, Uniwersytet Zielonogórski,
7. Romana Gawroniaka, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.
8. Hannę Nowicką, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze,
9. Łukasza Ruta, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej,
10. Stanisława Owczarka, Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp.
11. Bożenę Buchowicz, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr",
12. Krzysztofa Szydłaka, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”,
13. Romana Fedaka, Urząd Statystyczny w Zielonej Górze,
14. Magdalenę Tokarską, Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej,
15. Patryka Lewickiego, Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych,
16. Annę Niemiec, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze,
17. Marcina Kostrzewę, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,
18. Krzysztofa Łozińskiego, Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera.