UWAGA: Od 16 marca biuro Izby w Gorzowie oraz nasze oddziały będą pracowały w systemie pracy zdalnej.

Szkolenie: Nowoczesny HR-owiec

07 PAŹDZIERNIK 2019 13:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Zapraszamy do udziału w dwudniowym szkoleniu: „Nowocze-ny HR-owiec”, które organizujemy w Gorzowie Wielkopolskim w dniach 22-23 października 2019 r.

Data: 22-23 października 2019 r.
Godzina: 9.00 - 15.00
Miejsce: siedziba ZIPH w Gorzowie Wlkp. (ul. Kazimierza Wielkiego 1)
Koszt szkolenia: 700 zł + VAT (za 2 dni szkoleniowe)

 Formularz zgłoszeniowy

Informacje i zgłoszenia: Elżbieta Wulbach, T: 730 125 820, E: e.wulbach@ziph.pl

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ 1 – 22 października 2019 r.

Wprowadzenie – co robimy przed rozpoczęciem działań rekrutacyjno-selekcyjnych:

✓ Różnice w pojęciach rekrutacji i selekcji.
✓ Zdefiniowanie potrzeb – kogo szukamy?
✓ Czym są kompetencje? – rodzaje i ich definicje.
✓ Karty Opisu Stanowiska Pracy – po co? Jak to robić? Praktyczne przykłady?
✓ Tworzenie profilu poszukiwanego kandydata – definiowanie wymagań i kompetencji.
✓ Istota współpracy kierowników liniowych w całym procesie rekrutacyjno-selekcyjnym.

Źródła poszukiwania kandydatów:

✓ Zmiany na rynku pracy i najnowsze źródła pozyskiwania pracowników.
- Preferencje pokoleń X, Y, Z a kanały rekrutacyjne.
✓ Wizerunek pracodawcy a nowe pokolenia na rynku pracy.
✓ Wykorzystanie social media w poszukiwaniu kandydatów: Facebook, LinkedIn, Instagram, fora dyskusyjne itp.
✓ Najnowsze trendy w tworzeniu ogłoszeń o pracę – co robić, a czego unikać.
✓ Kanały tradycyjne – kiedy do nich wracać.
✓ Analiza skuteczności poszczególnych źródeł pozyskiwania kandydatów do pracy.

DZIEŃ 2 – 23 października 2019 r.

Selekcja – metody i narzędzia

✓ Analiza nadesłanych dokumentów aplikacyjnych – na co zwrócić szczególną uwagę.
✓ Możliwe etapy selekcji pracowników - rozmowa telefoniczna, spotkanie online, spotkanie
bezpośrednie.
✓ Struktura spotkań bezpośrednich.
✓ Wywiad behawioralny:
- Rodzaje pytań rekrutacyjnych, a badane kompetencje.
- Techniki badania kompetencji, STAR, PAR, GOLD.
- Zasada „Show ME” podczas rozmowy rekrutacyjnej.
- Wykorzystywanie testów podczas rozmów rekrutacyjnych.
✓ Próbki pracy – rodzaje.
- Informacja zwrotna po zadaniu rekrutacyjnym.
✓ Błędy w ocenie kandydata w procesie rekrutacji.
✓ Informacja zwrotna dla kandydata.
✓ Kandydat do pracy ambasadorem marki pracodawcy.
✓ Trening z przeprowadzania rozmów