UWAGA: Od 16 marca biuro Izby w Gorzowie oraz nasze oddziały będą pracowały w systemie pracy zdalnej.

Izba operatorem bonów szkoleniowych na kolejne 3 lata

01 PAŹDZIERNIK 2019 13:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa przez najbliższe trzy lata pełnić będzie funkcję operatora podmiotowego systemu finansowania Usług Rozwojowych w subregionie gorzowskim. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zatwierdził 30 września wyniki konkursu tego działania na lata 2020-2022.

Decyzja ta powoduje, że Izba kontynuować będzie działania, które prowadziła od marca 2017 roku. Projekt prowadzony przez ZIPH cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Przypomnijmy, że w ramach tego działania lubuskie firmy z sektora MŚP mogły ubiegać się o wsparcie finansowe m.in. na: szkolenia, studia podyplomowe czy egzaminy certyfikujące dla swoich pracowników dostępne w ramach Bazy Usług Rozwojowych. W sumie, w latach 2017-2019 Izba rozdysponowała wśród przedsiębiorców 10,5 miliona złotych. Ze wsparcia skorzystały 844 przedsiębiorstwa i ich 2113 pracowników.

Nowy projekt ZIPH rozpocznie w styczniu przyszłego roku, a nabory wniosków rozpoczną się na przełomie lutego i marca. Do dyspozycji przedsiębiorców zostanie udostępnionych 10,3 miliona złotych. Mimo, że projekt realizowany będzie na podobnych zasadach, jak to miało miejsce dotychczas, w kryteriach naborów zajdą zmiany. – Do tej pory przedsiębiorcy mogli się ubiegać o maksymalne wsparcie w wysokości 35 tysięcy złotych na firmę i 8,5 tysiąca na pracownika. W nowym rozdaniu środków ich wysokość będzie uzależniona od wielkości danego przedsiębiorstwa. I tak: mikro firmy ubiegać się będą mogły maksymalnie o 20 tysięcy złotych, małe firmy o 30 tysięcy złotych, a średnie przedsiębiorstwa o 60 tysięcy złotych. Zmieniła się również maksymalna kwota, jaka będzie mogła być przeznaczona na jednego pracownika. Będzie to 10 tysięcy złotych, a nie jak do tej pory - 8,5 tysięcy złotych.

- Ważną informacją dla przedsiębiorców jest fakt, iż osoby które skorzystały ze wsparcia w kończącym się właśnie projekcie, niestety nie będą mogły ponownie ubiegać się o dofinansowanie. Zapis ten dotyczy wyłącznie osób, a nie firm. Ponadto warto wiedzieć, że szczególny nacisk zostanie położony na wsparcie osób z tzw. niskimi kwalifikacjami oraz pracowników 50+. To właśnie one będą traktowane priorytetowo w nowym rozdaniu środków – mówi Kamila Szwajkowska, koordynator projektu.