Bony na innowacje - ocena wniosków

15 WRZESIEŃ 2019 10:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

12 września miało miejsce posiedzenie komisji grantowej, podczas którego dokonano oceny merytorycznej wniosków złożonych przez przedsiębiorców w ramach projektu „Z Bonem po innowacje 2.0”

Nasz projekt był skierowany do przedsiębiorstw, które przynależą do sektora MŚP i prowadzą działalność na terenie województwa lubuskiego. Jego celem było udzielenie wsparcia finansowego w formie bonu na realizację prac badawczo – rozwojowych.
Miło jest nam poinformować, że ocenę pozytywną, a tym samym rekomendację do dofinansowania w postaci bonu na innowacje otrzymało 23 z ubiegających się o dofinansowanie 35 przedsiębiorstw.
Wszyscy Wnioskodawcy zostaną w najbliższych dniach pisemnie poinformowani o wynikach konkursu.