UWAGA: Od 16 marca biuro Izby w Gorzowie oraz nasze oddziały będą pracowały w systemie pracy zdalnej.

Ograniczenie kryteriów naboru

08 LIPIEC 2019 10:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Informujemy, iż od 10 lipca 2019 r. wprowadzamy ograniczenie w kryteriach naboru wniosków w ramach projektu Lubuskie Bony Szkoleniowe. 

Od dnia 10 lipca 2019 r. każdy z pracowników planowanych do oddelegowania na usługi rozwojowe musi spełniać przynajmniej jedno z dwóch kryteriów: być osobą w wieku powyżej 50 roku życia lub spełniać kryterium tzw. niskich kwalifikacji, tj. legitymować się wykształceniem co najwyżej na poziomie ISCED 3 (ukończone liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa).
Nabór jest ograniczony do odwołania.