Już niedługo ruszamy z naszym nowym projektem: Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców. Masz pytania? Zadzwoń na naszą infolinię: +48 533 779 421.

Sejmik Gospodarczy podsumował dwuletnią kadencję

28 CZERWIEC 2019 14:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Powołanie nowego Marszałka Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego oraz podsumowanie dwuletniej kadencji pełniącego dotychczas tę funkcję Jerzego Korolewicza były głównymi tematami Walnego Zgromadzenia Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego, które miało miejsce w gorzowskiej marinie 27 czerwca.

Podsumowanie kadencji ustępującego Marszałka zaszczyciło swoją obecnością wielu znamienitych gości, w tym Poseł RP Krystyna Skibińska, Senatorowie RP: Waldemar Sługocki i Władysław Komarnicki oraz Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak.
Minione dwa lata stały pod znakiem intensywnych działań na rzecz poprawy infrastruktury transportowej. Sejmik wielokrotnie interweniował m.in. w sprawie elektryfikacji linii kolejowej 203, nowej przeprawy mostowej wraz z obwodnicą drogową Kostrzyna nad Odrą czy przebudowy węzła drogowego S-3 Gorzów Południe. Władze sejmiku na bieżąco poruszały również kwestie ważne dla lubuskich przedsiębiorców. Tak było w przypadku stanowiska w sprawie ułatwienia procedur administracyjnych w zatrudnianiu cudzoziemców czy modernizacji kształcenia zawodowego na potrzeby rozwoju kadr lubuskich firm.

Władze sejmiku za swoją działalność otrzymały pozytywną ocenę członków organizacji, którzy jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi.

W drugiej części spotkania miały miejsce wybory nowych władz. Zgodnie z tradycją przez kolejne dwa lata funkcję Marszałka Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego pełnić będzie przedstawiciel organizacji z południowej części naszego województwa. W toku głosowania funkcji tej dostąpił Marian Babiuch – z Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki.

Skład zarządu Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego na lata 2019-2021:

MARSZAŁEK – Marian Babiuch - Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyk, Zielona Góra
WICEMARSZAŁEK – Bolesław Adamik - Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Zielona Góra
WICEMARSZAŁEK – Alfred Kałużny – Lubuska Izba Rolnicza, Zielona Góra
WICEMARSZAŁEK – Jerzy Korolewicz – Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa, Gorzów Wlkp.
WICEMARSZAŁEK – Jerzy Kotarski – Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra
WICEMARSZAŁEK - Edward Makarewicz – Lubuska Loża Business Centre Club, Czerwieńsk, Płoty
WICEMARSZAŁEK – Wacław Napierała – Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców, Gorzów Wlkp.
WICEMARSZAŁEK – Robert Paluch – Związek Pracodawców „Przedsiębiorczość”, Sulęcin
WICEMARSZAŁEK - Henryk Maciej Woźniak - Lubuska Organizacja Pracodawców, Gorzów Wlkp.
SEKRETARZ – Włodzimierz Fleischer – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Gorzów Wlkp.

Komisja Rewizyjna:

PRZEWODNICZĄCY – Andrzej Cegielnik – Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Gorzów Wlkp.
CZŁONEK – Karol Humiński – Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra
CZŁONEK – Roman Lichwiarz – Centrum Lubuskich Innowacji Agrotechnicznych „CLIA”, Żary