Rekrutacja: Specjalista ds. marketingu

07 LIPIEC 2019 13:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

W związku z rozbudową naszego zespołu zapraszamy do współpracy. Aktualnie prowadzimy rekrutację na stanowisko: Specjalista ds. marketingu.

Zadania:

• Udział w tworzeniu i realizacji strategii marketingowej z wykorzystaniem zróżnicowanych elementów marketingowych,
• Organizacja eventów biznesowych
• Tworzenie artykułów/współtworzenie reklam.
• Dbanie o warstwę tekstową i wizualną strony internetowej oraz o wizerunek firmy w Social Media
• Przygotowywanie materiałów promocyjnych
• Prowadzenie analiz efektywności przeprowadzanych działań
• Kontakt z przedsiębiorcami, wysyłka informacji oraz materiałów marketingowych (droga elektroniczną i tradycyjną)

Nasze oczekiwania:

• Wykształcenie wyższe
• Biegła obsługa pakietu MS Office,
• Wiedza w zakresie budowania wizerunku firmy,
• Znajomość narzędzi marketingowych, obsługi programów graficznych
• Umiejętność pozyskiwania nowych klientów i utrzymywania dobrych relacji z nimi
• Prawo jazdy kat. B
• Dyspozycyjność
• Gotowość do wyjazdów służbowych

Oferujemy:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Swoje CV prosimy przesyłać na adres: t.molski@ziph.pl 

Masz pytania - zadzwoń: 696 007 665

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400), przy ul. Kazimierza Wielkiego 1, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000202865, NIP 599-286-26-34, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko: Specjalista ds. Marketingu”
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400), przy ul. Kazimierza Wielkiego 1, na potrzeby kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.”

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO”, informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400), przy ul. Kazimierza Wielkiego 1, wpisana przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000202865, NIP 599-286-26-34.
2) osobą kontaktową ze strony Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Tomasz Molski, adres e-mail: t.molski@ziph.pl, adres do korespondencji Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400), ul. Kazimierza Wielkiego 1;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z ubieganiem się o zatrudnienie / prowadzonym procesem rekrutacji – na podstawie przepisów kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgody w przypadku pozostałych danych – zgodnie z postanowieniem art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będę przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na ich wykorzystanie do kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż 12 miesięcy;
6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
8) wszelka komunikacja w obszarze Pani/Pana danych, w tym oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych, powinny być składane do Inspektora ochrony danych wskazanego w pkt. 2), pisemnie lub mailowo (na adresy podane w pkt. 2));
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie.