Już niedługo ruszamy z naszym nowym projektem: Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców. Masz pytania? Zadzwoń na naszą infolinię: +48 533 779 421.

30 mln zł na badania i innowacje

25 CZERWIEC 2019 10:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

30 mln zł jest do wzięcia w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na realizację zadań z zakresu wzmacniania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz zwiększenia aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw.

Nabór wniosków potrwa od 29 lipca do 30 sierpnia br. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw lub partnerstw, a także instytucji świadczących usługi w zakresie B+R.

Konkurs ogłoszony został w ramach Działania 1.1 RPO L2020. W jego ramach  można uzyskać dofinansowanie na realizację inwestycji w infrastrukturę i wyposażenie w MSP oraz dużych przedsiębiorstwach – związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi. Efektem wsparcia ma być poprawa pozycji konkurencyjnej lubuskich przedsiębiorstw oraz samego regionu na rynku krajowym i zagranicznym. Realizacja projektów w ramach działania będzie możliwa wyłącznie w obszarach wskazanych jako inteligentne specjalizacje.