Szkolisz pracowników? Uzyskaj w Izbie nawet 80% dofinansowania do szkoleń, studiów i usług doradczych! Więcej na: bony.ziph.pl

Modernizacja kształcenia zawodowego

14 MAJ 2019 16:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Modernizacja kształcenia zawodowego to projekt systemowy realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 przez samorząd województwa lubuskiego. Jest to największy prospołeczny projekt w regionie, o wartości blisko 170 mln zł.

Projektem objęci są uczniowie i nauczyciele szkół prowadzących ponadgimnazjalne kształcenie zawodowe na terenie województwa lubuskiego. Nasze działania służą podniesieniu jakości kształcenia zawodowego.

Dzięki projektowi swoje kompetencje zawodowe podnoszą uczniowie szkół zawodowych, poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach, które wykraczają poza program nauczania i nie są zapewnione przez szkoły. Do zakończenia działania z płatnych stażów i praktyk u przedsiębiorców skorzysta co najmniej 5000 uczniów. To dla nich szansa, aby zobaczyć, jak wygląda praca w danym przedsiębiorstwie, poznać najnowsze techniki i rozwiązania oraz pracować na specjalistycznych urządzeniach.

Ze wsparcia mogą korzystać nauczyciele przedmiotów zawodowych, np. w celu zwiększenia kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych.

Jako Izba prowadzimy odpłatne, zarówno dla przedsiębiorców jak i uczniów, staże i praktyki na terenie 5 powiatów:
• żagańskim,
• świebodzińskim,
• sulęcińskim,
krośnieńskim,
• słubickim.

Ponadto naszym wsparciem objętych jest 10 miast i gmin: Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Witnica, Skwierzyna, Dobiegniew, Sława, Zbąszynek, Bobowicko, Kamień Mały i Henryków.

Największy projekt współrealizowany przez ZIPH: 
Miasto Zielona Góra realizuje jeden z największych w naszym grodzie oświatowych projektów unijnych - Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” nr RPLB.08.04.01-08-0022/16. To projekt prowadzony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Mieści się on w działaniach 8.osi priorytetowej- Nowoczesna Edukacja w poddziałaniu 8.4- Doskonalenie Kształcenia Zawodowego.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Beneficjentem programu jest zgodnie z nomenklaturą europejską Miasto Zielona Góra a tak naprawdę są nim nauczyciele i uczniowie zielonogórskich techników i szkół zawodowych. W projekcie, który potrwa do 30 czerwca 2022 weźmie bowiem udział 4 tysiące uczniów z publicznych i niepublicznych szkół i podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz 122 nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z następujących szkół i placówek kształcenia zawodowego.
Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego i dostosowania go do potrzeb rynku pracy co przyczyni się bez wątpienia do zwiększenia szans absolwentów tych szkół na zatrudnienie.
Partnerami projektu wartego około 40 milionów złotych są:
• Park Naukowo- Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego sp. z o.o.
• Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp.
• Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
• Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego sp. z o.o. w Zielonej Górze
• Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
• Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani przyjęciem uczniów na staż lub praktykę zawodową zapraszamy do kontaktu z naszym koordynatorem:

Igor Krzyżosiak
T: +48 509 815 993
E: igor@ziph.pl