Panel dyskusyjny: Mediacje jako platforma dialogu dla biznesu

20 MAJ 2019 07:30

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Lubuskie Centrum Arbitrażu i Mediacji zaprasza lubuskich przedsiębiorców do udziału w bezpłatnych panelach dyskusyjnych z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych.

Panel dyskusyjny to forum wymiany doświadczeń związanych z mediacją w sprawach gospodarczych łączące przedsiębiorców z województwa lubuskiego oraz przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, a także mediatorów, przedstawicieli regionalnych izb obrachunkowych i innych organizacji wspierających życie gospodarcze. Panele będą okazją do zidentyfikowania barier w skutecznym funkcjonowaniu mediacji w sprawach gospodarczych z uwzględnieniem uwarunkowań województwa lubuskiego oraz oczekiwań różnych grup interesariuszy. Sformułowane wnioski będą służyły poprawie funkcjonowania mediacji gospodarczych.
Każde wystąpienie eksperta podczas panelu wzbogacone będzie o przykładową sprawę, która może zostać rozwiązana na drodze mediacji i zakończone otwartą dyskusją. W ramach projektu odbędą się cztery panele, każdy obejmujący inną tematykę.

TERMIN: 28 maja 2019 r. (wtorek)
MIEJSCE: Zielona Góra, Hotel Qubus, ul. Ceglana 14 a
GODZINA: 8.45 - 15.30

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM PANELU

 8.15–8.45

Rejestracja uczestników

8.45-9.00

Powitanie uczestników, przedstawienie programu spotkania i informacji o projekcie

Radosław Trzaskowski, Prezes LCAM

dr Anna Czekirda, Rektor WSB

Stanisław Owczarek, Dyrektor ZIPH

 9.00–9.30

Wprowadzenie do tematyki mediacji

Dorota Podolska

Mediator, moderator spotkania

Część pierwsza panelu

 9.30–10.00

 

Specyfika sporów w branży IT - obszary konstruktywnych rozwiązań. 

Katarzyna Kamińska, Dom Mediacyjny, Poznań

10.00–10.45

Przykłady mediacji. Dyskusja

Mediator i eksperci

10.45–11.00

przerwa kawowa

Część druga panelu

11.00–11.45

Mediacja w ubezpieczeniach gospodarczych - realna szansa czy utopijna idea?

Patrycja Jarus, Dom Mediacyjny, Poznań

11.45–12.30

Kazus mediacyjny. Dyskusja

Mediator i eksperci

12.30–13.00

przerwa obiadowa i rozmowy kuluarowe

Część trzecia panelu

13.00–13.30

Projekt zastosowania mediacji w ordynacji podatkowej. Mediacje z US.

Piotr Kozik, starszy ekspert skarbowy, KAS, Zielona Góra

13.30–14.15

Kazus mediacyjny. Dyskusja

Mediator i eksperci

14.15–15.00

Dyskusja plenarna. Wnioski z paneli

15.00–15.30

Podsumowanie spotkania